COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda schválila nové programy z řady COVID na pomoc firmám a podnikatelům s odstraněním či zmírněním následků způsobených koronavirovou pandemií. Podniky mohou získat příspěvek na nájem až 50 procent, pokud jim majitel sníží nájemné o 30 procent. Další pomoc má formu záruk za úvěry. Na ty je vyčleněno 150 miliard korun a může na ně dosáhnout až 150 000 podnikatelů. Vláda si od těchto opatření slibuje, že pomocí tzv. pákového efektu se na podporu podniků uvolní až 500 mld. Kč.

COVID Nájemné

Program bude zaměřen na zmírnění dopadů pandemie koronaviru na podniky, které byly nuceny v souvislosti s opatřeními vlády proti šíření koronaviru zavřít své provozy. Podpora z tohoto programu bude mít podobu příspěvku na komerční nájem podnikatelů.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Podniky, které byly nuceny zavřít své provozy, a podniky, jež fungovaly v omezeném provozu (například prodej přes výdejní okno či e-shop).

Na co se dotace vztahuje:

 • Nájemné ze smluv uzavřených před 12. březnem 2020

Výše dotace:

 • Maximálně 10 mil. Kč za období od dubna do června včetně

Míra podpory:

 • Příspěvek ve výši 50 % nájemného, s podmínkou úhrady 30 % pronajímatelem a 20 % nájemcem
 • Příspěvek ve výši 80 % nájemného v případě veřejných subjektů či nájemného placeného státu

Příjem žádostí:

 • Do několika týdnů

Na výdaje za nájem nesmí být čerpána jiná podpora. Podmínkou je předložení dokladu prokazujícího úhradu nájemného za předchozí měsíce (leden a únor) a dokladu o úhradě DPH za období od 1. dubna do dne podání žádosti o podporu.

 

COVID III

Na základě velkého zájmu o programy COVID I a COVID II byl schválen další program, s pořadovým číslem III. Program je zaměřen na zmírnění dopadů pandemie koronaviru na podniky a má podobu záruk ČMZRB na provozní úvěry poskytnuté spolupracujícími komerčními bankami. Tyto provozní úvěry musí být poskytnuty do 31. 12. 2020.

Kdo může o záruku žádat:

 • Podniky do 500 zaměstnanců

Na co se záruka vztahuje:

 • Provozní úvěry komerčních bank (například na mzdy, nájemné, platby za energie a další)

Výše záruky:

 • Maximální objem záruky na úvěr 50 mil. Kč

Míra podpory:

 • Záruka až do výše 90 % jistiny komerčního úvěru u firem do 250 zaměstnanců
 • Záruka až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru u firem nad 250 do 500 zaměstnanců

Doba ručení jsou maximálně tři roky. Bez finančního příspěvku na úhradu úroků. Podpora je poskytována ve formě žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má uzavřenou smlouvu s ČMZRB. Jednání s bankami o úvěru je možné již nyní. Čerpání bude možné do 1–2 týdnů.

COVID-19 Koronavirus Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Firmy a dotace: Nestačí jen vyplnit formulář, každý projekt a žádost vyžadují specifickou péči, říká manažer z poradenského týmu pro granty a pobídky

Události z první poloviny roku 2020 znamenaly pro mnoho firem velmi významný, převážně negativní zásah do jejich fungování, a o to více se jejich pozornost začala ubírat směrem k veřejným zdrojům. Stát totiž podnikatelům dlouhodobě nabízí celou řadu nejrůznějších druhů finanční podpory na jejich výzkum, vývoj či investice. Získat ale dotaci či slevu na dani není otázka jednoho formuláře. Své o tom ví Martin Schulz, manažer z daňového oddělení Deloitte, který se se svým týmem zaměřuje na oblast grantů a odpočtů, a který podnikatelům se získáváním zmíněných příspěvků z veřejných zdrojů pomáhá. 

2. 7. 2020
COVID-19  Deloitte živě 

Jaroslav Lehoučka z STRV: Ekonomická krize je nám daleko menším soupeřem než vlastní neefektivita

„Ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že ekonomická krize je tady, začali jsme se 100% soustředit na zefektivnění firmy, na efektivní využívání všech zdrojů, abychom byli schopni obstát i v náročném období,“ říká Jaroslav Lehoučka, finanční ředitel českého vývojářského studia STRV, které se dokázalo výrazně prosadit na americkém trhu. „Již dříve jsem ale řekl, že ekonomická krize je nám daleko menším soupeřem než vlastní neefektivita.“ 

2. 7. 2020
COVID-19  Poradenství 

Krize má své vítěze i poražené, finančním ředitelům komplikuje další kroky přetrvávající nejistota

Opatrnost. To je teď klíčové slovo, pokud jde o další rozhodnutí. A finanční ředitelé to moc dobře ví. Jak ale řídit finance v době, kdy nevíte, jak se bude situace dále vyvíjet? Na jaké klíčové kroky je potřeba se zaměřit? Martin Buranský, seniorní poradce Deloitte pro CFO, říká, že finanční ředitelé teď musí začít řídit společnost od fundamentálních základů: „Už dnes je jasné, kdo jsou vítězové, a kdo jsou poražení, a kdo se pravděpodobně dostane z krize rychleji, či koho naopak čekají problémy. Na základě změn, které se teď dějí opravdu rychle, musí CFO začít upravovat finanční a obchodní strategii.“ 

30. 6. 2020