COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda schválila nové programy z řady COVID na pomoc firmám a podnikatelům s odstraněním či zmírněním následků způsobených koronavirovou pandemií. Podniky mohou získat příspěvek na nájem až 50 procent, pokud jim majitel sníží nájemné o 30 procent. Další pomoc má formu záruk za úvěry. Na ty je vyčleněno 150 miliard korun a může na ně dosáhnout až 150 000 podnikatelů. Vláda si od těchto opatření slibuje, že pomocí tzv. pákového efektu se na podporu podniků uvolní až 500 mld. Kč.

COVID Nájemné

Program bude zaměřen na zmírnění dopadů pandemie koronaviru na podniky, které byly nuceny v souvislosti s opatřeními vlády proti šíření koronaviru zavřít své provozy. Podpora z tohoto programu bude mít podobu příspěvku na komerční nájem podnikatelů.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Podniky, které byly nuceny zavřít své provozy, a podniky, jež fungovaly v omezeném provozu (například prodej přes výdejní okno či e-shop).

Na co se dotace vztahuje:

 • Nájemné ze smluv uzavřených před 12. březnem 2020

Výše dotace:

 • Maximálně 10 mil. Kč za období od dubna do června včetně

Míra podpory:

 • Příspěvek ve výši 50 % nájemného, s podmínkou úhrady 30 % pronajímatelem a 20 % nájemcem
 • Příspěvek ve výši 80 % nájemného v případě veřejných subjektů či nájemného placeného státu

Příjem žádostí:

 • Do několika týdnů

Na výdaje za nájem nesmí být čerpána jiná podpora. Podmínkou je předložení dokladu prokazujícího úhradu nájemného za předchozí měsíce (leden a únor) a dokladu o úhradě DPH za období od 1. dubna do dne podání žádosti o podporu.

 

COVID III

Na základě velkého zájmu o programy COVID I a COVID II byl schválen další program, s pořadovým číslem III. Program je zaměřen na zmírnění dopadů pandemie koronaviru na podniky a má podobu záruk ČMZRB na provozní úvěry poskytnuté spolupracujícími komerčními bankami. Tyto provozní úvěry musí být poskytnuty do 31. 12. 2020.

Kdo může o záruku žádat:

 • Podniky do 500 zaměstnanců

Na co se záruka vztahuje:

 • Provozní úvěry komerčních bank (například na mzdy, nájemné, platby za energie a další)

Výše záruky:

 • Maximální objem záruky na úvěr 50 mil. Kč

Míra podpory:

 • Záruka až do výše 90 % jistiny komerčního úvěru u firem do 250 zaměstnanců
 • Záruka až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru u firem nad 250 do 500 zaměstnanců

Doba ručení jsou maximálně tři roky. Bez finančního příspěvku na úhradu úroků. Podpora je poskytována ve formě žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má uzavřenou smlouvu s ČMZRB. Jednání s bankami o úvěru je možné již nyní. Čerpání bude možné do 1–2 týdnů.

COVID-19 Koronavirus Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right