Daně 

Vyhlášení nových výzev OP PIK

V průběhu měsíce září plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásit několik výzev zaměřených na výzkumné a vývojové aktivity v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Jedná se o výzvy v následujících programech:

  • Aplikace – program je zaměřen na podporu projektů orientovaných na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
  • Inovace – program umožňuje podporu projektů s cílem nákupu výrobní technologie za účelem zavedení nových nebo inovovaných výrobků do výroby a na trh
  • Potenciál – program je zaměřen na podporu projektů s cílem založení nebo rozvoje center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

Předkládání projektů k podpoře pak bude možné od října, a to dle termínů stanovených pro jednotlivé programy. Projekty musí být realizovány na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Další informace k jednotlivým programům, jako např. výše dotace či typy způsobilých výdajů, vám  přineseme v dalším čísle dReport zpravodaje.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu OP PIK dReport zpravodaj
Daně 

Smluvní volnost při zaměstnávání cizinců

Dočasná nezaměstnanost, převedení na jinou práci, neplacené volno. Mnohdy zapomenutá ustanovení zákoníku práce byli zaměstnavatelé nuceni s ohledem na současnou situaci opět oprášit. Zaměstnanci nechtějí přijít o práci, a proto obě strany hledají vzájemně vyhovující řešení. Smluvní volnost v mezích zákoníku práce má však své hranice i v zákonu o pobytu cizinců. Pojďme si shrnout, na co je potřeba myslet při úpravě pracovních poměrů cizinců, kteří zde pobývají za účelem výkonu práce. 

26. 5. 2020
Daně 

Stručně k vybraným novelám zákona o daních z příjmů

Vývoj české legislativy je v poslední době natolik překotný, že začíná být poměrně složité všechny navrhované změny vůbec sledovat. Proto jsme pro vás v oblasti daně z příjmů připravili stručný přehled některých navrhovaných změn, které se buď připravují, nebo jsou již v legislativním procesu a zároveň budou zasahovat do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). 

26. 5. 2020