Daně 

Vyhlášení nových výzev OP PIK

V průběhu měsíce září plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásit několik výzev zaměřených na výzkumné a vývojové aktivity v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Jedná se o výzvy v následujících programech:

  • Aplikace – program je zaměřen na podporu projektů orientovaných na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
  • Inovace – program umožňuje podporu projektů s cílem nákupu výrobní technologie za účelem zavedení nových nebo inovovaných výrobků do výroby a na trh
  • Potenciál – program je zaměřen na podporu projektů s cílem založení nebo rozvoje center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

Předkládání projektů k podpoře pak bude možné od října, a to dle termínů stanovených pro jednotlivé programy. Projekty musí být realizovány na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Další informace k jednotlivým programům, jako např. výše dotace či typy způsobilých výdajů, vám  přineseme v dalším čísle dReport zpravodaje.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu OP PIK dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right