Daně 

Vyhlášení šesté veřejné soutěže programu DELTA

6. června byla Technologickou agenturou České republiky vyhlášena již šestá veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (program DELTA). Cílem programu DELTA je podpora projektů mezinárodní spolupráce podniků a výzkumných organizací za účelem zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu, od nichž se očekává následné uvedení do praxe. Mezi očekávané výsledky patří například průmyslový a užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, ověřená technologie, patent či software aj.

Uchazečem v této veřejné soutěži mohou být podniky a výzkumné organizace. Jeden z partnerů však musí být ze země, kde sídlí zahraniční partnerská agentura (konkrétně se jedná o státy Korejská republika, Vietnamská socialistická republika, Spolková republika Německo, Stát Izrael, Čínská lidová republika – provincie Jiangsu a Zhejiang, Čínská republika – Taiwan).

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 74 % celkových uznaných nákladů, přičemž maximální výše podpory na jeden projekt během celé doby jeho řešení činí 25 mil. Kč. Soutěžní lhůta probíhá od 7. června 2018 do 7. srpna 2018.

Dotace a investiční pobídky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right