Daně 

Vyhlášení šesté veřejné soutěže programu DELTA

6. června byla Technologickou agenturou České republiky vyhlášena již šestá veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (program DELTA). Cílem programu DELTA je podpora projektů mezinárodní spolupráce podniků a výzkumných organizací za účelem zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu, od nichž se očekává následné uvedení do praxe. Mezi očekávané výsledky patří například průmyslový a užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, ověřená technologie, patent či software aj.

Uchazečem v této veřejné soutěži mohou být podniky a výzkumné organizace. Jeden z partnerů však musí být ze země, kde sídlí zahraniční partnerská agentura (konkrétně se jedná o státy Korejská republika, Vietnamská socialistická republika, Spolková republika Německo, Stát Izrael, Čínská lidová republika – provincie Jiangsu a Zhejiang, Čínská republika – Taiwan).

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 74 % celkových uznaných nákladů, přičemž maximální výše podpory na jeden projekt během celé doby jeho řešení činí 25 mil. Kč. Soutěžní lhůta probíhá od 7. června 2018 do 7. srpna 2018.

DELTA Dotace a investiční pobídky
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019