Daně 

Vyhlášení tří nových výzev z Modernizačního fondu

Modernizační fond (MF) představuje nový prostředek k financování ekologicky šetrných projektů v následujících až deseti letech. Jeho cílem je pomoci zemím, které zaostávají za ekonomickým výkonem vyspělých evropských států, se zvýšením podílu využívání čistých ekologických zdrojů a snižováním energetické spotřeby a skleníkových plynů. To povede k podpoře klimatu a životního prostředí, což je cílem strategie Green Deal směřující k CO2 neutrální Evropě a odklonu od uhlí.

Na přelomu května a června je plánováno vyhlášení 3 výzev:

• RES+ – podpořeny budou projekty zaměřené na instalaci nových nepalivových zdrojů obnovitelné energie a prvků aktivního energetického hospodářství, kterými mohou být fotovoltaické elektrárny nebo geotermální zdroje energie.

Žadateli v této výzvě mohou být fyzické či právnické osoby na základě licence pro podnikání v energetických odvětvích a společenství pro obnovitelné zdroje.

• HEAT – podpořeny budou projekty zaměřené na modernizaci nebo změnu palivové základny zdrojů, které jsou primárně určeny pro zásobování tepelnou energií, vybudování nových rozvodů tepelné energie či jejich rekonstrukce, včetně zařízení pro akumulaci tepelné energie. Změna palivové základny a náhrada zdroje tepla se týká zejména přechodu na obnovitelné zdroje energie, energetické využití odpadu, elektrickou energii či odpadní teplo. Dále je podporováno zavedení či rozšíření kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

Žadateli v této výzvě mohou být fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).

• ENERG ETS – podpořeny budou projekty zaměřené na úsporná opatření v oblasti spotřeby energie a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (Evropský systém pro obchodování s emisemi). Mezi konkrétní činnosti patří například modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, modernizace výrobních nebo zpracovatelských zařízení, realizace vodíkových aplikací, zavedení inovativních prvků efektivního řízení nakládání s energií a snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní nebo zpracovatelský proces.

Žadateli v této výzvě mohou být fyzické či právnické osoby provozující zařízení v EU ETS na území ČR.

Obnovitelné zdroje energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right