Daně 

Vyhlášení veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura ČR vyhlásila novou výzvu zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+. V rámci veřejné soutěže se dopravní oblastí rozumí všechny druhy dopravy, tedy pozemní, vodní i letecká, a to včetně všech typů dopravních prostředků a infrastruktury.

Podpora z programu DOPRAVA 2020+ je určena pro projekty v oblasti dopravy zaměřené na rozvoj v tomto sektoru za účelem zvýšení konkurenceschopnosti, digitalizace, technologického rozvoje a zohlednění společenských potřeb. Nutným předpokladem pro získání podpory je potenciál výsledků projektů pro další uplatnění do praxe a naplnění jednoho ze čtyř cílů programu, kterými jsou:

 • Udržitelná doprava
 • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
 • Přístupná a interoperabilní doprava
 • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu či územní samosprávné celky.

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady a stipendia
 • Náklady na subdodávky
 • Ostatní přímé náklady
 • Nepřímé náklady

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 50 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 % celkových uznaných nákladů dle velikosti podniku a realizovaných činností

Soutěžní lhůta:

 • 15. dubna 2021 – 16. června 2021

Hodnocení bude probíhat v termínu od 17. června 2021 do 30. listopadu 2021.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right