Daně 

Vyhlášení veřejné soutěže programu Národní centra kompetence

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila koncem roku 2021 veřejnou soutěž programu Národní centra kompetence, jejímž cílem je podpořit spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou a zvýšit konkurenceschopnost. Tomu má přispět právě dostatečně stabilní a dlouhodobá základna aplikovaného výzkumu ve formě národních center kompetence.

Program Národní centra kompetence podporuje projekty, které vedou ke zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v perspektivních oborech.

Podpořeny budou projekty, jejichž předpokladem je dosažení určitého typu výsledku, jako například průmyslového nebo užitného vzoru, patentu, prototypu, funkčního vzorku, softwaru apod. Nutným předpokladem je rovněž výběr dvou výzkumných témat na projekt (hlavní a vedlejší téma), a to ze seznamu schválených témat dostupných v Zadávací dokumentaci soutěže.

Alokace veřejné soutěže je stanovena ve výši 6,2 mld. Kč, přičemž maximální částka podpory jednoho projektu není omezena.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Hlavním uchazečem musí být výzkumná organizace, dalšími uchazeči mohou být podniky a výzkumné organizace, avšak minimální počet dalších účastníků je stanoven na 5 subjektů ve formě malých a středních podniků. Dalšími subjekty mohou dále být i velké podniky.

Na co se dotace vztahuje:

  • výdaje na osobní náklady,
  • výdaje na subdodávky (do výše 20 % za dobu řešení projektu),
  • ostatní přímé výdaje,
  • nepřímé výdaje.

Míra podpory na jeden projekt:

  • maximálně 80 % z celkových způsobilých výdajů

Výše podpory na jeden projekt:

  • neomezeno

Příjem návrhů projektů:

  • od 16. prosince 2021 do 6. dubna 2022

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže je plánováno na 30. listopadu 2022. Minimální délka trvání projektu je stanovena na 48 měsíců se začátkem realizace nejdříve v lednu 2023.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right