Daně 

Vyhlášení veřejné výzvy M-ERA.NET 2 CALL 2019

Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na materiálový výzkum. Ta je určena českým partnerům mezinárodních konsorcií, kterými mohou být jak výzkumné organizace, tak i podniky.

Podpořeny budou mezinárodní projekty z oblasti materiálového výzkumu, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií. Mezi témata výzvy patří následující:

  • Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3PP)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials additive manufacturing

Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této veřejné soutěže činí až 80 % celkových uznaných nákladů, dle typu výzkumné aktivity a typu uchazeče.

Termín, do kdy je možné podávat zkrácené verze návrhů projektů, je stanoven na 18. 6. 2019.

Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Technologická agentura ČR Veřejné zakázky Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right