Daně 

Vyhlášení veřejné výzvy M-ERA.NET 2 CALL 2019

Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na materiálový výzkum. Ta je určena českým partnerům mezinárodních konsorcií, kterými mohou být jak výzkumné organizace, tak i podniky.

Podpořeny budou mezinárodní projekty z oblasti materiálového výzkumu, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií. Mezi témata výzvy patří následující:

  • Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3PP)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials additive manufacturing

Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této veřejné soutěže činí až 80 % celkových uznaných nákladů, dle typu výzkumné aktivity a typu uchazeče.

Termín, do kdy je možné podávat zkrácené verze návrhů projektů, je stanoven na 18. 6. 2019.

Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Technologická agentura ČR Veřejná soutěž Příjem žádostí dReport zpravodaj
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019