Daně 

Vyhlášení výzev RES+ na FVE a HEAT pro teplárenství

Ve čtvrtek 30. června 2022 vyhlásil Státní fond životního prostředí České republiky dlouho očekávané výzvy z Modernizačního fondu, které v rámci výzev RES+ podpoří pořízení fotovoltaických systémů a v programu HEAT přechod tepláren na čisté zdroje energie.

Výzvy RES+

Dvě nové výzvy RES+ umožňují podnikatelskému sektoru získat podporu na instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s výkonem do 1 MWp i nad 1 MWp. Podporovány jsou pozemní instalace a také FVE umístěné na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku či skladování) i na obytných budovách. Nejsou však podporovány FVE umístěné pouze na budovách s výkonem do 1 MWp s jedním předávacím místem.

Podporované aktivity

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční soustavy
 • Sdružené projekty FVE s více předávacími místy do distribuční soustavy
 • Akumulace elektrické energie pro nové výrobny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody – společně s FVE

Míra podpory na jeden projekt

 • Až 50 % způsobilých výdajů v závislosti na výši nákladů na instalovaný výkon

Alokace výzev

 • Alokace FVE do 1 MWp je 1,5 mld. Kč
 • Alokace FVE nad 1 MWp je 5,5 mld. Kč

Příjemci podpory

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích
 • Malé, střední i velké podniky
 • Celé území ČR včetně Prahy

 Příjem žádostí:

 • FVE do 1 MWp: od 10. srpna 2022 do 15. března 2023
 • FVE nad 1 MWp: od 3. srpna 2022 do 31. října 2022

Zároveň byly vyhlášeny i dvě výzvy na pořízení FVE pro malé a větší obce či jimi zřízené příspěvkové organizace. Příjem žádostí je nastaven od 17. srpna 2022 do 15. března 2023 a míra podpory činí až 75 %.

Výzva HEAT – modernizace tepláren

Podpora z programu HEAT je poskytována projektům zaměřeným na modernizaci nebo změnu palivové základny zdrojů, které jsou primárně určeny pro zásobování tepelnou energií. Konkrétně se jedná o přechod na:

 • obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla;
 • zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla;
 • energetické využití odpadů (např. průmyslový odpad, komunální odpad či čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla;
 • elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel);
 • energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Míra podpory na jeden projekt

 • Míra podpory 30–80 %, závisí na typu projektu, technologii, velikosti žadatele a regionu realizace projektu
 • Celková alokace je 15 mld. Kč

Příjemci podpory

 • Vlastníci SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. a také vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s licencí
 • Malé, střední i velké podniky
 • Celé území ČR včetně Prahy

Příjem žádostí:

 • Od 25. července 2022 do 30. června 2023
 • Výzva je jednokolová nesoutěžní

Jsou tyto dotační výzvy vhodné pro vaši společnost? Jaké jsou šance na úspěch? Lze ve vašem případě využít i jiné možnosti podpory? Na tyto i jiné otázky vám odpovědí naši specialisté, rádi vám sdělí podrobnější informace a doporučí Vám další kroky. Kompletní přehled poskytovaných služeb najdete na našich webových stránkách.

Dotace a investiční pobídky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right