Daně 

Vyhlášení výzvy Operačního programu Životní prostředí k předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů

V Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 byla vyhlášena výzva v rámci prioritní osy 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika zaměřená na prevenci vzniku odpadů. O dotaci mohou žádat veřejné i podnikatelské subjekty. Projekt musí být realizován na území ČR.

Cíl výzvy:

  • Snížení množství odpadů z výroby
  • Opětovné použití výrobků nacházejících se na konci své životnosti
  • Podpora zavádění tzv. systému door-to-door

Podporovány budou projekty zaměřené na předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů jako např.:

  • Vybudování sběrné sítě kontejnerů na textil
  • Vybudování center či systémů pro opětovné využití výrobků nebo sítě skladů potravin
  • Realizace technologií snižujících množství produkovaného odpadu

Míra podpory na jeden projekt je poskytována až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů, přičemž minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH).

Příjem žádostí: 3. dubna – 31. července 2018

Dotace a investiční pobídky Operační program dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right