Daně 

Vyjádření státní správy k nejasnostem v souvislosti s daní z neočekávaných zisků

Finanční správa publikovala na svých webových stránkách odpovědi na řadu dotazů souvisejících s uplatněním daně z neočekávaných zisků. V odpovědích jsou řešeny některé nejasnosti ohledně určení poplatníka daně, definice skupiny (zde se odkazuje na dokument „Otázky a odpovědi k CbCR“ zveřejněném na webových stránkách Finanční správy), zdaňovacího období a termínů podání přiznání k dani z neočekávaných zisků.

Další poměrně rozsáhlou řešenou oblastí je výpočet základu daně z neočekávaných zisků, a to zejména možnost přesunu průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků a výpočtu srovnávacích základů daně. V této souvislosti Finanční správa uvedla i příklady přepočtu srovnávacího základu daně, který je určen za jinak dlouhé období než srovnávaný základ daně. Co se týká možnosti přesunu průměru upravených srovnávacích základů daně, byl pro využití této možnosti již publikován tiskopis oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně (s označením 25 5261 MFin  5261 – vzor č. 1) včetně pokynů k jeho vyplnění.

Finanční správa rovněž zodpověděla řadu dotazů týkajících se záloh na daň z neočekávaných zisků, a to zejména v prvním zálohovém období od 1. ledna 2023. Pro první zálohové období budou zálohy stanoveny na základě oznámení o fiktivní dani. V případě opoždění se s úhradou záloh nebo podáním oznámení o fiktivní dani budou uplatněny standardní sankce stanovené daňovým řádem.

Finanční správa dále publikovala na svých webových stránkách odpovědi Českého statistického úřadu na dotazy týkající se zatřídění konkrétních činností podle CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků, kde se ČSÚ primárně zabývá rozlišením velkoobchodních a maloobchodních aktivit v souvislosti s prodejem pohonných hmot. Český statistický úřad poskytuje metodickou pomoc při zatřídění jednotlivých činností společností dle klasifikace NACE, ale jeho zatřídění je závazné pouze pro vztah mezi státní statistickou službou a příslušnými respondenty. Je tedy otázkou, jak je při absenci zákonné definice toto zatřídění vymahatelné z pohledu daně z neočekávaných zisků.

Co se týká nejasností ohledně daně z neočekávaných zisků, je zapotřebí uvést, že kromě výše uvedených informací, publikovaných na webu Finanční správy, diskutovali zástupci Komory daňových poradců se zástupci Generálního finančního ředitelství řadu dalších dotazů, ke kterým se GFŘ rovněž vyjádřilo (např. vliv restrukturalizací na výpočet daně z neočekávaných zisků, započítávání částek z titulu přefakturace, určení rozhodných příjmů v případě kombinované výroby tepla a elektřiny a další).

Blíží se povinnost zveřejňovat zprávu o daních z příjmů dle směrnice EU

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Blíží se povinnost zveřejňovat zprávu o daních z příjmů dle směrnice EU
Daň z neočekávaných zisků Přímé daně dReport zpravodaj Finanční správa

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right