Deloitte živě 

Registrace do Czech Best Managed Companies stále běží. Přihlaste svoji firmu!

Pokud jste česká soukromě vlastněná či řízená firma a chcete si ověřit sílu své firemní strategie, managementu a dosavadních výsledků, stále máte možnost registrovat se do 5. ročníku programu Czech Best Managed Companies, který oceňuje kvalitu řízení společností.

O co přesně jde?

Cílem programu je oceňovat a pomáhat rozvíjet dobře řízené, privátně vlastněné společnosti a společně tvořit globální platformu, která podporuje mezinárodní spolupráci a sdílení zkušeností předních privátních firem. Best Managed Companies staví na osvědčené globální metodice Deloitte, která hodnotí kvalitu řízení firmy a managementu v následujících oblastech: strategické směřování, produktivita a inovace, firemní kultura, a struktura řízení a finanční výkonnost. Ověřte si, jak si vede vaše společnost ve všech těchto sekcích a nasměrujte další rozvoj firmy správným směrem. Přihlásit se můžete zde.

Program Best Managed Companies je pro firmy v České republice otevřen od roku 2019.

Rostoucí počet česky vlastněných společností, které úspěšně projdou programem a získají či opět obhájí ocenění za dobře nastavené řízení, je důkazem toho, že je segment privátních firem v Česku v dobré kondici. Byť pro ně poslední tři roky nebyly jednoduché, podařilo se jim vypořádat se s přetrhanými dodavatelskými řetězci, výkyvy v ceně energií i se zvyšujícími se úroky i mzdovými náklady,“ říká Miroslav Svoboda, country leader Deloitte ČR a lídr programu Czech Best Managed Companies.

Jaké jsou podmínky pro účast v programu?

 • Roční výnosy musí dosahovat minimálně 250 milionů Kč.
 • Společnost musí fungovat již minimálně 3 roky.
 • Musí mít více než 15 zaměstnanců na plný úvazek.
 • Většinový podíl (≥ 50%) ve společnosti musí držet soukromí ultimátní vlastníci z České (nebo Slovenské) republiky.
 • Ústředí firmy nebo hlavní centrum řízení společnosti musí mít sídlo v České republice (provoz a výroba mohou být situovány v zahraničí).
 • Společnost musí dodržovat zákony, daňové předpisy a etické zásady.

Jaké obory se v programu vyskytují nejčastěji?

Jedná se o firmy, které pracují v oboru IT technologií, strojírenského průmyslu nebo stavebnictví. Objevují se ale také společnosti zabývající se zdravotní péčí, stavebním trhem, logistickými službami nebo cestovním ruchem. Škála firem je různorodá a zasahuje do všech možných spekter.

Jedním z hnacích motorů vlastníků firem, což vidíme i při debatách a hodnocení v programu Best Managed Companies, je také vybudování hodnot pro další generace a zajištění a seberealizace členů rodiny a jejich nástupců. Často pozoruji, že kvalitně řízená firma má udržitelnost zakódovanou již ve své podstatě,“ dodává Miroslav Svoboda.

Co za výhody získají vítězné společnosti?

 • Posílení image a důvěryhodnosti firmy na trhu díky exkluzivní možnosti užívat označení „Czech Best Managed Company“.
 • Nezávislé a objektivní srovnání (benchmarking) společnosti s nejlepšími firmami na trhu.
 • Bohaté příležitosti pro networking s dalšími firemními lídry a partnery během Best Managed setkání a akcí pořádaných během roku.
 • Lepší schopnost přilákat a udržet talentované zaměstnance.
 • Zviditelnění v médiích.

Už jen samotná účast přinese řadu výhod.

Odborná podpora seniorních specialistů Deloitte vám umožní provést detailní analýzu fungování vaší společnosti zaměřenou na strategické a provozní aspekty. Seznámíte se také s osvědčenými moderními postupy a poznáte oblasti, ve kterých se můžete zlepšit.

Best Managed Companies je globální program s dlouholetou historií. Kombinací tohoto mnohaletého know-how z mezinárodního prostředí s českými reáliemi a našimi zkušenostmi z každodenní podnikatelské praxe jsme program připravili tak, aby přinesl užitek českým firmám. Účastníci získají hodnotnou zpětnou vazbu, možnost rozšířit svoji síť kontaktů, porovnat své příběhy a zkušenosti a stanou se součástí globální skupiny stejně oceněných společností a jejich managementů,“ popisuje Miroslav Svoboda.

Czech Best Managed Companies Nejlépe řízené firmy

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right