Daně 

Žádosti o kompenzace vysokých cen energií a plynu lze podávat od 15. listopadu

AKTUÁLNĚ: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo finální znění pravidel, podle kterých bude možné žádat o podporu na zvýšené náklady cen zemního plynu a elektřiny. Žádost o podporu bude možné podat od 15. listopadu 2022 od 9:00, na podporu je alokováno 30 mld. Kč. S ohledem na očekávané množství žádostí je tak potřeba jednat neprodleně.

Kdo může o podporu žádat?

Každá podnikající právnická nebo fyzická osoba, která:

  • je odběratelem, pro kterého se neuplatní cenové stropy na ceny elektřiny a plynu (typicky odběratel vysokého či velmi vysokého napětí či odběratel více než 630 MWh plynu ročně);
  • nepodniká v oborech jako jsou těžba, zpracování a obchod s ropou a plynem, finančnictví a loterie;
  • za energie platí více než dvojnásobek oproti roku 2021; a
  • splňuje další podmínky programu.

O jakou výši dotace lze žádat?

  • Běžný žadatel může žádat o dotaci ve výši maximálně 30 % způsobilých nákladů,
  • energeticky náročné podniky, které za energie dávaly v roce 2021 více než 3 % obratu, mohou žádat až o 50 % způsobilých nákladů,
  • podniky ve vybraných odvětvích (výroba plastů, zpracování hliníků, výroba chemikálií, skla apod.) mohou žádat až o 70 % způsobilých nákladů.

Energeticky náročné podniky i podniky ve vybraných odvětvích však musí být v období od ledna do října 2022 v provozní ztrátě, jinak lze žádat jen o nižší dotaci.

Zastropování vysokých cen energií pro velké podniky

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Zastropování vysokých cen energií pro velké podniky
Úspory energie Dotace a investiční pobídky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right