Daně 

Zastropování cen energií – od ledna i pro velké podniky

Vláda v prosinci 2022 schválila zastropování cen elektřiny i plynu pro domácnosti, malé a střední podniky a nově také pro velké podniky. Strop cen vstoupil v platnost od 1. ledna 2023. Pro uplatnění zastropovaných cen elektřiny a plynu již za leden 2023 pro velké podniky je třeba do 15. ledna 2023 předložit dodavatelům energie formulář Prohlášení zákazníka.

Zastropované ceny se budou podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. uplatňovat pro dodávky elektřiny a plynu uskutečněné v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Podobně jako v případě malých a středních firem zastropování platí do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let. Dle vyjádření ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely má být toto opatření pro podniky motivací k energetickým úsporám.

Pro velké podniky je pro nárokování stropované ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nutnou podmínkou poskytnutí Prohlášení zákazníka dle zveřejněného vzoru MPO svému dodavateli energií. Vzory Prohlášení získáte i na webových stránkách svého dodavatele včetně informací, jakým způsobem lze formulář předložit. V případech, kdy podnik prohlásí, že z plynu vyrábí mimo jiné elektřinu, je povinen dodat ještě další přílohy, např. výkaz výrobce tepelné energie.

Prohlášení musí žadatel podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. dodavateli odevzdat nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který chce začít zastropované ceny uplatňovat. Pro nárokování zastropované ceny za únor 2023 je tedy nutné Prohlášení dodavateli doručit do konce ledna. Pro zastropování cen již od ledna 2023 je stanovena výjimka, podle které je Prohlášení dodavateli třeba doručit do 15. ledna 2023. Prohlášení se dokládají pouze jednou.

Zastropování cen je možné kombinovat s dotační pomocí Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen, který je otevřen až do 8. února 2023. Celková pomoc státu ale nesmí pro jeden podnik přesáhnout 4 milióny eur, tedy cca 100 miliónů korun.

Elektřina

  • Všechny subjekty připojené na hladině nízkého napětí mají zastropovanou veškerou spotřebu elektřiny.
  • Velké podniky připojené na vyšší napěťové hladiny mají zastropováno 80 % nejvyšší spotřeby za posuzovaný kalendářní měsíc v uplynulých 5 letech.
  • Strop je stanoven na 5 Kč za kWh bez DPH (cena za komoditu bez dalších poplatků).

Plyn

  • Všechny subjekty s ročním odběrem plynu do 630 MWh mají zastropovanou veškerou spotřebu plynu.
  • Velké podniky s ročním odběrem plynu nad 630 MWh mají zastropováno 80 % nejvyšší spotřeby za posuzovaný kalendářní měsíc v uplynulých 5 letech.
  • Strop je stanoven na 2,5 Kč za kWh bez DPH (cena za komoditu bez dalších poplatků).

Ačkoliv podmínky a postup uplatnění zastropovaných cen energií působí jako srozumitelně nastavený systém, doporučujeme všem pečlivě zanalyzovat a průběžně sledovat mechanismy podmínek, limitů pro veřejnou podporu a metodik nastavených nařízením vlády a Dočasným krizovým rámcem. Případně se neváhejte obrátit na naše odborníky z oddělení Grants & Incentives.

Energetické úspory Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right