Daně 

Zastropování cen energií pro velké podniky: Povinné kroky ke konci prvního čtvrtletí 2023

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. umožňuje velkým podnikům vstoupit do režimu zastropovaných cen, který garantuje maximální cenu elektrické energie a zemního plynu. Zároveň je však nutné s ohledem na blížící se konec prvního čtvrtletí roku 2023 opět podat Prohlášení zákazníka dodavateli energií a pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vypracovat Zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu. A to vše nejpozději do 25. dubna 2023.

Při přípravě Zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu je potřeba soustředit se především na následující:

  • Prostřednictvím podání Zprávy se odběratel (velký podnik) zároveň přihlásí k některé z kategorií nejvyššího majetkového prospěchu A až E.
  • Zařazení do jednotlivých kategorií je vhodné pečlivě zvážit s ohledem na stanovená kritéria. Ačkoliv je možné v průběhu roku, popř. i zpětně do dubna 2024 kategorii prospěchu změnit (např. s ohledem na upravený hospodářský výsledek), podnik se vhodně zvolenou kategorií vyhne povinnosti vracet nadměrný majetkový prospěch.
  • V případě seskupení právnických osob je nutné vypracovat Zprávu za celé toto seskupení.
  • Zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu je potřeba vypracovat i v případě, že podnik odebírá energie za spotové ceny, které jsou aktuálně nižší než ceny zastropované.
  • Do hodnoty nadměrného majetkového prospěchu je nutné započíst i hodnotu případné dotace získané z Programu podpory zvýšených nákladů energií, který byl ukončen k 8. února 2023.
  • Prohlášení zákazníka i Zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkové prospěchu bude nutné podávat i za každé budoucí ukončené čtvrtletí, přičemž podniky budou mít možnost vystoupit z režimu zastropovaných cen s ohledem na vyčerpaný limit nejvyššího majetkového prospěchu dané kategorie. Pokud by ovšem podnik uvedl ve Zprávě nepravdivé informace a neoprávněně i nadále čerpal majetkový prospěch, jedná se o přestupek podle energetického zákona a protiprávní postup.

S ohledem na uvedené informace doporučujeme podnikům, aby si průběžně vyhodnocovaly čerpanou míru majetkového prospěchu tak, aby byly schopny podat Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR ve Zprávě relevantní a pravdivé informace do 25. dubna 2023.

Zastropování vysokých cen energií pro velké podniky

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Zastropování vysokých cen energií pro velké podniky
Úspory energie dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right