Daně 

Zdanění hazardních her po jednání Poslanecké sněmovny ČR

Sněmovní tisk č. 509 – vládní návrh, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, jímž se mimo jiné novelizuje i zákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) –, prošel v Poslanecké sněmovně ČR třetím čtením a dne 8. 11. 2019 byl postoupen do Senátu ČR k dalšímu projednání. Novinky, které tento sněmovní tisk obsahuje, tak mohou být potenciálně schváleny a nabýt účinnosti i v očekávaném termínu, a to k 1. 1. 2020.

Jak jsme již zmiňovali v minulých příspěvcích, tato novela obsahuje zejména změny týkající se:

 • omezení osvobození výher z hazardních her pro fyzické osoby;
 • zdanění úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013;
 • metody tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv v pojišťovnictví;
 • definice mateřské společnosti, která by nově měla zahrnovat vedle obce a dobrovolných svazků obcí i další veřejnoprávní korporace v podobě krajů a státu, resp. České republiky.

K projednávanému sněmovnímu tisku bylo navrženo přes 50 pozměňovacích návrhů. Za oblast daně z příjmů však byly odsouhlaseny pouze návrhy týkající se zdanění hazardních her. Přičemž původní návrh počítal se zdaňováním výher z hazardních her, včetně účtenkové loterie, u částek přesahujících 100 000 Kč, a to formou srážkové daně.

Text, který byl postoupen do Senátu, však doznal následujících změn:

 • Hazardní hry se rozdělily do následujících příjmových kategorií:
 1. loterie a tomboly,
 2. kursové sázky a totalizátorové hry,
 3. technické hry,
 4. živé hry s výjimkou turnaje živé hry,
 5. turnaje živé hry a turnaje malého rozsahu a
 6. jiné hazardní hry mimo výše uvedené.
 • Výhry z loterie a tomboly a také výhry z účtenkové loterie budou nově podléhat srážkové dani s tím, že za základ daně se bude považovat hrubá výše výhry nesnížená o výdaje. Osvobozená pak bude částka jednotlivé výhry, která nepřesáhne 1 mil. Kč. Dále bude poplatníkům umožněno příjmy z loterie a tomboly, které podlehly srážkové dani, zahrnout do přiznání k dani z příjmů fyzických osob a sraženou daň uplatnit podobně jako zálohu, pokud to bude pro poplatníka výhodné.
 • Příjmy z ostatních vyjmenovaných typů her budou zdaňovány v daňovém přiznání poplatníka daně z příjmů fyzických osob jako ostatní příjem, tj. nebude zdaňováno organizátorem hry (plátcem) formou srážkové daně. Základ daně však bude kalkulován jako rozdíl úhrnu výher z daného druhu příjmu (viz příjmové kategorie uvedené výše) a úhrnu vkladů do hry v rámci tohoto druhu příjmu. Pokud rozdíl mezi úhrnem příjmů a úhrnem vkladů ze všech hazardních her spadajících do jednotlivého druhu příjmu za celé zdaňovací období nepřesáhne 1 mil. Kč, budou příjmy z příslušných hazardních her od daně osvobozeny. Jiné výdaje než vklady do hry nebude možné v kalkulaci základu daně uplatnit.

Pro úplnost uvádíme, že sněmovní tisk č. 572 – vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění –, který by měl do textu zákona o daních z příjmů také zasáhnout, je stále diskutován na půdě Poslanecké sněmovny ČR, přičemž ještě nebylo dokončeno první čtení. Předpokládá se tak, že změny, které navrhuje tento sněmovní tisk, legislativním procesem do konce roku neprojdou a budou implementovány později než k 1. 1. 2020.

Daňový balíček dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right