Daně 

Změna znění programu TRIO

Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TRIO“ má ode dne 30. 4. 2018 vládou ČR schváleno nové znění programu. Jedná se o program zaměřený na podporu činností v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, s cílem zvýšení využití výsledků z této oblasti.

Jedná se o program zaměřený na podporu činností v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, s cílem zvýšení využití výsledků z této oblasti. Jednotlivé projekty měly využívat a podporovat další rozvoj potenciálu v rámci klíčových technologií, které jsou následující:

  • Fotonika.
  • Mikro a nanoelektronika.
  • Nanotechnologie.
  • Průmyslové biotechnologie.
  • Pokročilé materiály.
  • Pokročilé výrobní technologie.

Mezi hlavní změny ve znění programu patří prodloužení doby trvání programu, a to o 1 rok, tedy do roku 2022 včetně, a také byl schválen zvýšený rozpočet, který přináší možnost vyhlášení čtvrté veřejné soutěže. Její vyhlášení je plánováno na září 2018 s předpokládanou soutěžní lhůtou září/říjen 2018. Základní podmínky programu zůstávají nezměněny.

 

TRIO Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right