Daně 

Změny v oblasti daně z neočekávaných zisků: Skutečně nejste jejím poplatníkem?

GFŘ zveřejnilo dne 3. 5. 2024 na svých webových stránkách aktualizaci stanovisek ČSÚ k zatřídění některých činností podle klasifikace CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků. Oproti původní informaci, publikované Finanční správou dne 3. 8. 2023, má toto nové stanovisko více zohledňovat konkrétní podmínky výkonu jednotlivých činností, zejména pak ve vazbě na smluvní ujednání a v praxi používané obchodní modely.

Změnou výkladu zatřídění jednotlivých činností však může dojít k tomu, že poplatník daně z příjmů právnických osob, který se dosud domníval, že rozhodnou činnost nevykonává, zjistí, že je povinen daň z neočekávaných zisků platit. Konkrétní změny se týkají především obchodu s pohonnými hmotami:

  • Vydavatelé palivových karet: Pokud poplatník nakupuje PHM a následně je prodává podnikatelům (tj. profesním uživatelům) s využitím palivových karet, potom se jedná dle ČSÚ o velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky (v klasifikaci NACE kód 46.71.2) a čistý obrat z této činnosti bude považován za rozhodný příjem pro účely daně z neočekávaných zisků.
  • Čerpací stanice: Běžný prodej PHM z výdejního stojanu čerpací stanice osobám, které jsou podnikateli, patří dle výkladu ČSÚ (za určitých podmínek) rovněž k činnostem velkoobchodu s kapalnými palivy a příbuznými výrobky (v klasifikaci NACE kód 46.71.2) a čistý obrat z této činnosti je opět považován za rozhodný příjem pro účely daně z neočekávaných zisků.
  • Vlastní neveřejná čerpací stanice: Také prodej PHM z vlastní neveřejné čerpací stanice (tj. čerpací stanice s vymezeným přístupem cizích subjektů) osobám, které jsou podnikateli (tj. profesní uživatelé), je považován za velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky (v klasifikaci NACE kód 46.71.2), a je tedy součástí rozhodných příjmů pro účely daně z neočekávaných zisků.

V případě, kdy poplatník na základě výše uvedených změn ve výkladu zatřídění konkrétních činností zjistí, že se měl stát poplatníkem daně z neočekávaných zisků, nebude dle informace GFŘ vystaven žádným sankčním postihům (tj. především za nepodání oznámení o fiktivní dani a za neodvedení záloh). Přiznání k dani z neočekávaných zisků za zdaňovací období roku 2023 je však takový poplatník povinen podat v zákonné lhůtě.

Pro úplnost shrnujeme zjednodušené podmínky, za kterých  se poplatník daně z příjmů právnických osob, který není banka, stává poplatníkem daně z neočekávaných zisků:

  • jestliže za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 dosáhl sám nebo v úhrnu za všechny členy konsolidované skupiny rozhodných příjmů ve výši alespoň 2 mld. Kč, a to z následujících rozhodných činností:

– těžba a úprava černého uhlí, těžba ropy a zemního plynu;

– výroba koksárenských a rafinovaných ropných produktů;

– výroba, přenos a rozvod elektřiny (s určitou výjimkou);

– výroba plynu, rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí;

velkoobchod s kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky;

– potrubní doprava ropovodem nebo plynovodem;

  • a zároveň v období uplatnění daně z neočekávaných zisků (tedy v kalendářních letech 2023–2025) dosáhne sám rozhodných příjmů z výše uvedených činností ve výši alespoň 50 mil. Kč v příslušném zdaňovacím období.

Odlišný režim platí pro společnosti těžící černé uhlí, ropu a zemní plyn a společnosti, které provozují výrobu koksárenských a rafinovaných ropných produktů.

Rozhodným příjmem, který představuje základní parametr pro vstup do daně z neočekávaných zisků, se rozumí:

  • roční čistý obrat, který plyne z výše uvedených rozhodných činností;
  • a zároveň se jedná o tuzemský příjem, který je zdaňovaný na území ČR.

Do rozhodných příjmů se však nezahrnují příjmy z vnitroskupinových dodávek elektřiny a plynu pro vlastní spotřebu (jako materiálový vstup) ostatních členů skupiny.

Pokud jste si na základě výše uvedených informací vyhodnotili, že se vás změna výkladu týká, případně pokud si nejste jistí, neváhejte se na nás obrátit. Vaši situaci s vámi rádi probereme a navrhneme adekvátní postup.

Daň z neočekávaných zisků GFŘ Přímé daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right