Daně 

Zveřejnění nového harmonogramu OP TAK pro rok 2023

Na začátku ledna 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo harmonogram výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro rok 2023. Připravili jsme pro vás přehled nejočekávanějších dotačních příležitostí.

Jednou z prvních vyhlášených výzev tohoto roku bude Virtuální podnik – I. výzva. Z tohoto programu lze podpořit oblast informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti. Vyhlášení výzvy je očekáváno již v 1. kvartále 2023.

Ve druhém kvartále 2023 očekáváme vyhlášení výzev z oblasti obnovitelných zdrojů energie, ze kterých bude možné podpořit výstavbu či modernizaci malých vodních elektráren či výroben biometanu, a to i pro žadatele z kategorie velkých podniků.

Ve třetím kvartále jsou avizovány výzvy na podporu oběhového hospodářství a úspor vody, ve kterých budou moci žádat malé, střední a velké podniky se střední tržní kapitalizací (do 3 000 zaměstnanců).

Čtvrtý kvartál přinese příležitosti především ve výzkumné a vývojové oblasti či v IT, kde je plánováno vyhlášení výzev Aplikace, Inovace nebo Digitální podnik. Více shrnuje následující tabulka:

OP TAK Digitalizace Obnovitelné zdroje energie Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right