Daně 

A odteď už vyděláváme sami na sebe: Den daňové svobody je tady!

174 dní – přesně tak dlouho jsme letos odváděli daně na stát. Od neděle 23. června jde podle našich výpočtů mzda na konto každého občana. Podobně jako my přivítali daňovou svobodu ještě Němci a Slovinci. Nejlépe na tom letos byli Rumuni, u nichž Den daňové svobody připadnul už na duben.

Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů a čistého národního důchodu. Převedeno do srozumitelnějšího jazyka to znamená, že dojde k pomyslnému rozdělení roku na dvě části. V té první, tedy před „daňovou svobodou“, odváděli poplatníci daně pro stát, v té druhé pak už sami na sebe. Podle výpočtů Deloitte jsme letos pracovali na stát 174 dnů.

Česká ekonomika má za sebou první půlrok, jaký bude její další vývoj? Projděte si klíčová zjištění našich analytiků v ekonomickém výhledu pro letošní rok.

Daňoví poplatníci Den daňové svobody
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019