Daně 

A odteď už vyděláváme sami na sebe: Den daňové svobody je tady!

174 dní – přesně tak dlouho jsme letos odváděli daně na stát. Od neděle 23. června jde podle našich výpočtů mzda na konto každého občana. Podobně jako my přivítali daňovou svobodu ještě Němci a Slovinci. Nejlépe na tom letos byli Rumuni, u nichž Den daňové svobody připadnul už na duben.

Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů a čistého národního důchodu. Převedeno do srozumitelnějšího jazyka to znamená, že dojde k pomyslnému rozdělení roku na dvě části. V té první, tedy před „daňovou svobodou“, odváděli poplatníci daně pro stát, v té druhé pak už sami na sebe. Podle výpočtů Deloitte jsme letos pracovali na stát 174 dnů.

Česká ekonomika má za sebou první půlrok, jaký bude její další vývoj? Projděte si klíčová zjištění našich analytiků v ekonomickém výhledu pro letošní rok.

Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [únor 2020]

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nejen o tom se dočtete v novinkách z oblasti mezinárodního zdanění. 

21. 2. 2020
Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel. 

20. 2. 2020