Daně 

Aktuálně k oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání (DAC VI) – lhůty posunuty na počátek roku 2021

Na základě šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) je v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, tak aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a o agresivním daňovém plánování. Počátek oznamovací povinnosti byl plánován již od poloviny tohoto roku, Česká republika však využila možnosti odložit lhůty pro oznamování do počátku roku 2021.

Bližší informace k dané problematice jsme vám již přinesli v článku Směrnice DAC 6: Nová povinnost dopředu oznamovat finančním úřadům některé transakce.

V České republice je směrnice součástí implementačního balíčku, resp. sněmovního tisku č. 572, který byl 14. srpna 2020 publikován ve Sbírce předpisů a účinnosti nabyl 1. září 2020.

Česká republika v této souvislosti využila možnosti poskytnuté EU pro prodloužení lhůt pro oznamování. Související nařízení vlády bylo ve Sbírce předpisů vyhlášeno dne 10. září 2020 a nabude účinnosti ke dni 25. září 2020.

Lhůty se pak prodlužují následovně:

  • v případě historických uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do dne 30. června 2020, nejpozději do 28. února 2021;
  • v případě historických uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020 do dne 29. srpna 2020, nejpozději do 30. ledna 2021;
  • v případě standardních uspořádání, která byla zpřístupněna pro zavedení, připravena k zavedení nebo k jejichž zavedení byl učiněn první krok, případně pro která poskytl vedlejší zprostředkovatel podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020, nejpozději do 30. ledna 2021; a
  • v případě aktualizace údajů ohledně změn typizovaných uspořádání, ke kterým došlo do 31. prosince 2020, nejpozději do 30. dubna 2021.

Finanční správa v této souvislosti dále uvedla, že elektronické oznámení by mělo být na daňovém portálu zprovozněno v druhé polovině října 2020.

Směrnice DAC 6

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right