Daně 

Aktuálně k Pilíři II: globální minimální daň (nejen) z pohledu české transpozice

V Poslanecké sněmovně byl 27. října 2023 ve 3. čtení schválen návrh nového českého zákona o dorovnávacích daních (Sněmovní tisk 515). V rámci finálního návrhu byly provedeny ještě některé (drobné) legislativně-technické změny, které ministr financí uvedl v rámci svého shrnutí, a nebyly tudíž předloženy v rámci pozměňovacích návrhů. Předpokládá se, že zákon bude do konce roku schválen, a nabyde tak účinnosti 31. prosince 2023.

Zákon o dorovnávacích daních je transpozicí EU směrnice 2022/2523 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii („směrnice“). Česká republika tak zavede do svého právního řádu globální pravidla OECD, známá také pod názvem Pilíř II nebo globální minimální daň.

Připomeňme, že OECD na vývoji globálních pravidel pracovalo několik let, postupně k této problematice vydává různé dokumenty, administrativní metodiku a šablony. Naposledy to byl například v říjnu publikovaný Handbook – k implementaci minimální daně – který může být jakousi „vstupní branou pro nezasvěcence“, jak se seznámit v kostce s problematikou nových globálních pravidel na necelých 30 stranách – než se vrhnete do detailu ostatních stovek až tisíců stran dalších dokumentů.

Již v rámci prováděcí a důvodové zprávy Ministerstvo financí deklarovalo záměr neodchýlit se při české transpozici od globálních pravidel, respektive jejich implementaci prostřednictvím EU Směrnice (pro připomenutí vývoje si můžete projít náš předchozí článek na toto téma Globální minimální daň: návrh české legislativy v připomínkovém řízení).

Mezi odbornou veřejností v rámci členských zemí EU již nějakou dobu klíčily obavy, jakým způsobem bude na další vývoj, vydávané dokumenty a upřesnění ze strany OECD v této oblasti reagovat právní řád EU, když směrnice již byla schválena a nepředpokládá se její novelizace s každým novým dokumentem, který OECD vydá. Zejména vyvstává otázka, zda pouze dílčí reference na globální pravidla OECD ve směrnici představuje dostatečný právní rámec pro následně vydané/vydávané dokumenty a metodiky OECD, např. v oblasti vydané administrativní metodiky nebo aplikace pravidel tzv. bezpečných přístavů – safe harbours.

V rámci zasedání poslední schůzky ECOFIN dne 9. listopadu 2023 bylo v této věci publikováno ve vztahu k Pilíři II zejména prohlášení (statement) Evropské komise a Rady EU, ve kterém komise uvedla, že následně vydané dokumenty OECD jsou kompatibilní se směrnicí a vyzvala členské státy EU k rychlému postupu při transpozici do domácího právního řádu.

V kontextu stavu transpozic v členských zemích EU se poměrně dlouho čekalo na návrh maďarské legislativy, a to s ohledem na výši standardní korporátní sazby daně z příjmů v Maďarsku a vymezení, které z maďarských daní budou klasifikované jako „zahrnované“ ve smyslu globálních pravidel. V druhé polovině října proběhlo připomínkové řízení a začátkem listopadu byl do maďarského parlamentu předložen příslušný návrh zákona (pozn. dostupné jen v maďarštině).

Také ostatní země mimo EU s větší či menší rychlostí postupují se zavedením globálních pravidel. Aktuality k vývoji implementace v jednotlivých zemích můžete sledovat na našem globálním webu daňových novinek tax@hand. Nově také najdete shrnutí k vývoji v jednotlivých zemích na naší platformě věnované Pilíři II.

OECD Mezinárodní zdanění EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right