Daně 

Aktuální vývoj v oblasti mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění

S blížícím se koncem roku přinášíme aktuální informace o stavu nebo výhledu nových smluv o zamezení dvojímu zdanění. Od 1. ledna se začnou provádět ustanovení smlouvy s Ghanskou republikou a také ustanovení nového zákona o zamezení dvojímu zdanění s Tchaj-wanem.

V průběhu srpna vstoupila v platnost smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Ghanskou republikou (obsahuje i protokol). Ustanovení této smlouvy se začnou provádět od 1. ledna 2021. V rámci legislativního procesu v Parlamentu jsou aktuálně načteny také další nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Botswanou, Kyrgyzstánem, Senegalem, Bangladéšem a Kosovem, nicméně tyto nové smlouvy do konce roku schváleny zřejmě nebudou – respektive u nich nebude dokončen ratifikační proces.

Připomínáme, že od 1. ledna 2021 se začnou provádět ustanovení nového zákona o zamezení dvojímu zdanění s Tchaj-wanem (zákon č. 45/2020 Sb.). Ačkoliv nemá postavení smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, jedná se o důležitou normu, která umožní zamezit dvojímu zdanění obchodních aktivit probíhajících mezi Českou republikou a Tchaj-wanem. Více jsme k tomuto tématu psali v článku Přijetí zákona o zamezení dvojímu zdanění s Tchaj-wanem.

Dvojí zdanění Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj
Daně 

Další potvrzení výkladu Nejvyššího správního soudu k postoupení pohledávek z titulu smluvních sankcí

V květnu loňského roku jsme vás informovali o přelomovém rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterým byla odmítnuta praxe finanční správy spočívající v nutnosti „dodanění“ hodnoty sankčních pohledávek při jejich postupování. V novém rozsudku Nejvyšší správní soud na tento rozsudek navazuje a podrobněji se vyjadřuje k pravidlům stanovení základu daně z příjmů v případě postoupení těchto pohledávek. 

23. 2. 2021
Daně 

Veřejná soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Technologická agentura ČR plánuje vyhlásit 10. 3. 2021 čtvrtou veřejnou soutěž zaměřenou na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, a to v podprogramu Nováčci. Program je zaměřen na podporu projektů zaměřených na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, na podporu pronikání na nové trhy či posun v globálních hodnotových řetězcích. Podprogram Nováčci se pak orientuje na podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj, a to v celkovém součtu nad 1 mil. Kč. 

22. 2. 2021