Daně 

Belgie: otázky a odpovědi k daňovému odpočtu pro inovace

Dne 26. července 2018 zveřejnila belgická daňová správa odpovědi na často kladené dotazy, které se týkají odpočtu příjmů z inovací, jenž nahradil stávající odpočet příjmů z patentů.

V rámci odpočtu příjmů z inovací si mohou způsobilí plátci daně z příjmů právnických osob odečíst ze svého základu daně až 85 % způsobilých čistých příjmů (tj. po odečtení nákladů) z inovací. Mezi hlavní odpovědi na často kladené otázky patří následující: duševní vlastnictví, ke kterému se odpočet příjmů vztahuje, musí být v rozvaze společnosti vykázáno jako nehmotné dlouhodobé aktivum. Výdaje na výzkum a vývoj, které se přímo nevztahují k výsledkům inovací, nelze odečíst z hrubých příjmů z inovací. Takovými výdaji jsou například úrokové výdaje, stavební náklady i další náklady.

Mezinárodní zdanění

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right