Daně 

Belgie: otázky a odpovědi k daňovému odpočtu pro inovace

Dne 26. července 2018 zveřejnila belgická daňová správa odpovědi na často kladené dotazy, které se týkají odpočtu příjmů z inovací, jenž nahradil stávající odpočet příjmů z patentů.

V rámci odpočtu příjmů z inovací si mohou způsobilí plátci daně z příjmů právnických osob odečíst ze svého základu daně až 85 % způsobilých čistých příjmů (tj. po odečtení nákladů) z inovací. Mezi hlavní odpovědi na často kladené otázky patří následující: duševní vlastnictví, ke kterému se odpočet příjmů vztahuje, musí být v rozvaze společnosti vykázáno jako nehmotné dlouhodobé aktivum. Výdaje na výzkum a vývoj, které se přímo nevztahují k výsledkům inovací, nelze odečíst z hrubých příjmů z inovací. Takovými výdaji jsou například úrokové výdaje, stavební náklady i další náklady.

Belgie Mezinárodní zdanění
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019