Daně 

Belgie: zahájení projektu daňové spolupráce

Belgické finanční úřady zahajují projekt daňové spolupráce (tzv. „Co-operative Tax Compliance Programme – CTCP“) určený pro „velmi velké podniky“, jehož cílem je zajistit „hlubší spolupráci mezi finančními úřady a podniky, jež bude založena na důvěře, transparentnosti a rychlejší právní jistotě, a to za účelem posílení souladu s předpisy“.

Do projektu CTCP budou zapojeny pouze velmi velké podniky a ostatní členové skupin, do nichž náleží (tj. entity rezidentní i nerezidentní v Belgii a stálé provozovny těchto entit v Belgii, které budou identifikovány na základě konsolidačních pravidel). Dotčené společnosti budou také muset splnit několik dalších požadavků, např. musí včas podávat daňová přiznání, mít uhrazeny všechny daňové povinnosti, nesmí evidovat významné úroky z prodlení a ani se nesmí dopustit nedbalosti, porušení předpisů nebo podvodu v posledních třech předcházejících letech. Společnost dále musí mít fungující rámec daňového controllingu.

Projekt CTCP se bude týkat daně z příjmu a s ní spojených daní, DPH a další různé daně uvedené v oznámení belgických finančních úřadů. Zapojené podniky do projektu CTCP nebudou mít možnost volby, které daně do programu zahrnou.

CTCP Co-operative Tax Compliance Programme Belgie dReport zpravodaj
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019