Daně 

Belgie: zahájení projektu daňové spolupráce

Belgické finanční úřady zahajují projekt daňové spolupráce (tzv. „Co-operative Tax Compliance Programme – CTCP“) určený pro „velmi velké podniky“, jehož cílem je zajistit „hlubší spolupráci mezi finančními úřady a podniky, jež bude založena na důvěře, transparentnosti a rychlejší právní jistotě, a to za účelem posílení souladu s předpisy“.

Do projektu CTCP budou zapojeny pouze velmi velké podniky a ostatní členové skupin, do nichž náleží (tj. entity rezidentní i nerezidentní v Belgii a stálé provozovny těchto entit v Belgii, které budou identifikovány na základě konsolidačních pravidel). Dotčené společnosti budou také muset splnit několik dalších požadavků, např. musí včas podávat daňová přiznání, mít uhrazeny všechny daňové povinnosti, nesmí evidovat významné úroky z prodlení a ani se nesmí dopustit nedbalosti, porušení předpisů nebo podvodu v posledních třech předcházejících letech. Společnost dále musí mít fungující rámec daňového controllingu.

Projekt CTCP se bude týkat daně z příjmu a s ní spojených daní, DPH a další různé daně uvedené v oznámení belgických finančních úřadů. Zapojené podniky do projektu CTCP nebudou mít možnost volby, které daně do programu zahrnou.

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right