Daně 

BEPS Akce 15: Vytvoření mnohostranného nástroje

Austrálie, Česká republika, Kazachstán, Kuvajt, Švýcarsko a Panama v uplynulých dnech schválily mnohostranný nástroj (MLI).

V České republice předložilo ministerstvo financí návrh k ratifikaci mnohostranného nástroje oběma komorami parlamentu dne 29. srpna 2018. OECD průběžně aktualizuje seznam signatářů, kde je kromě názvu zemí, které nástroj ratifikovaly, uvedeno také datum, kdy tento nástroj v příslušných jurisdikcích nabude účinnosti. Seznam je dostupný zde.

MLI OECD BEPS Mezinárodní zdanění