Daně 

Blíží se vyhlášení veřejné soutěže programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) oznámila plánované vyhlášení veřejné soutěže programu TREND na termín 27. dubna 2022.

Program TREND (podprogram 1 – Technologičtí lídři) je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem programu je financování projektů zaměřených na zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe.

Nutným předpokladem úspěšného projektu je dosažení určitého typu výsledku, například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem mohou být všechny podniky bez ohledu na velikost (tzn. včetně velkých podniků) a bez ohledu na místo realizace projektu (tzn. včetně Prahy) a výzkumné organizace, přičemž podnik musí být vždy hlavním žadatelem.

Na co se dotace vztahuje:

  • výdaje na osobní náklady,
  • výdaje na subdodávky,
  • ostatní přímé výdaje,
  • nepřímé výdaje.

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů

Výše podpory na jeden projekt:

  • 25 mil. Kč

Příjem návrhů projektů:

  • Od 28. dubna 2022 do 16. června 2022

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže je plánováno na 31. prosince 2022. Minimální délka trvání projektu je stanovena na 12 měsíců se začátkem realizace nejdříve v lednu 2023.

Program Trend Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right