Daně 

Novinky z mezinárodního zdanění: Lucembursko

Zajímá vás více o návrhu zákona, který Lucembursko předložilo parlamentu a kterým se do národní legislativy implementuje směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem č. 1 (ATAD I)? Chcete vědět více o oběžníku, který se věnuje režimu přímého zdanění virtuálních měn? Čtěte v novinkách z mezinárodního zdanění.

Lucembursko: Implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem
Lucembursko předložilo parlamentu návrh zákona, kterým se do národní legislativy implementuje směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem č. 1 (ATAD I). Dne 20. června 2018 byl zveřejněn návrh zákona, kterým bude do lucemburského práva implementována směrnice ATAD I, jakož i některá související opatření. Zákon musí nyní projít lucemburským legislativním procesem, je pravděpodobné, že během něj dojde ještě k případným úpravám Opatření vyplývající ze směrnice ATAD I by měla začít platit pro období počínající dnem 1. ledna 2019 nebo později s výjimkou navrhovaných pravidel pro zdanění při odchodu, která budou aplikována od období počínajícího dnem 1. ledna 2020 nebo později.

Lucemburská finanční správa: Vyjasnění režimu zdanění virtuálních měn
Dne 26. července 2018 uveřejnila lucemburská finanční správa oběžník, který se věnuje režimu přímého zdanění virtuálních měn, konkrétně příjmu generovaného prostřednictvím tvorby nebo prodeje kryptoměny. Příjmy odvozené od kryptoměn budou považovány za „komerční příjem“, budou-li splňovat definici takovéhoto příjmu podle článku 14 zákona o dani z příjmu. Tak tomu bude typicky v případě těžby virtuální měny nebo provozování on-line burzy či prodejních automatů s virtuálními měnami. Provozní výdaje, jako jsou náklady na elektrickou energii související s těžbou virtuální měny nebo poplatky za převod na platformách pro výměnu virtuálních měn, budou odčitatelné pouze v případě, že vznikly výhradně v dané společnosti a nevztahují se k žádným nezdanitelnýn příjmům. Totéž platí pro odpisování počítačové infrastruktury. V případě neexistence komerčního podnikání musí být určeno, zda příjem generovaný na základě virtuální měny spadá do kategorie ostatních příjmů v článku 99 zákona o dani z příjmu. Tak tomu může být např. v případě, kdy těžba měny nesplňuje všechna kritéria, aby mohla být v Lucembursku klasifikována jako podnikatelská činnost.

Lucembursko Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019