Daně 

Novinky z mezinárodního zdanění: Lucembursko

Zajímá vás více o návrhu zákona, který Lucembursko předložilo parlamentu a kterým se do národní legislativy implementuje směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem č. 1 (ATAD I)? Chcete vědět více o oběžníku, který se věnuje režimu přímého zdanění virtuálních měn? Čtěte v novinkách z mezinárodního zdanění.

Lucembursko: Implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem
Lucembursko předložilo parlamentu návrh zákona, kterým se do národní legislativy implementuje směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem č. 1 (ATAD I). Dne 20. června 2018 byl zveřejněn návrh zákona, kterým bude do lucemburského práva implementována směrnice ATAD I, jakož i některá související opatření. Zákon musí nyní projít lucemburským legislativním procesem, je pravděpodobné, že během něj dojde ještě k případným úpravám Opatření vyplývající ze směrnice ATAD I by měla začít platit pro období počínající dnem 1. ledna 2019 nebo později s výjimkou navrhovaných pravidel pro zdanění při odchodu, která budou aplikována od období počínajícího dnem 1. ledna 2020 nebo později.

Lucemburská finanční správa: Vyjasnění režimu zdanění virtuálních měn
Dne 26. července 2018 uveřejnila lucemburská finanční správa oběžník, který se věnuje režimu přímého zdanění virtuálních měn, konkrétně příjmu generovaného prostřednictvím tvorby nebo prodeje kryptoměny. Příjmy odvozené od kryptoměn budou považovány za „komerční příjem“, budou-li splňovat definici takovéhoto příjmu podle článku 14 zákona o dani z příjmu. Tak tomu bude typicky v případě těžby virtuální měny nebo provozování on-line burzy či prodejních automatů s virtuálními měnami. Provozní výdaje, jako jsou náklady na elektrickou energii související s těžbou virtuální měny nebo poplatky za převod na platformách pro výměnu virtuálních měn, budou odčitatelné pouze v případě, že vznikly výhradně v dané společnosti a nevztahují se k žádným nezdanitelnýn příjmům. Totéž platí pro odpisování počítačové infrastruktury. V případě neexistence komerčního podnikání musí být určeno, zda příjem generovaný na základě virtuální měny spadá do kategorie ostatních příjmů v článku 99 zákona o dani z příjmu. Tak tomu může být např. v případě, kdy těžba měny nesplňuje všechna kritéria, aby mohla být v Lucembursku klasifikována jako podnikatelská činnost.

Lucembursko Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019