COVID-19  Daně 

Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí úvěr COVID

Vláda ČR schválila možnosti čerpání bezúročných půjček v rámci nového programu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) – úvěr COVID. Bezúročné půjčky jsou určené zejména živnostníkům a malým a středím podnikům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezené v důsledku výskytu koronavirové pandemie a souvisejících preventivních opatření. Úvěr je určen zejména na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, pořízení a financování zásob či další provozní výdaje.

Základní parametry úvěrů jsou následující:

  • Příjem žádostí od 16. 3. 2020
  • Bez úroku a bez poplatků
  • Výše úvěru až 15 mil. Kč
  • Až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
  • Splatnost až 2 roky
  • Odklad splátek až 12 měsíců

Současně je možné využít dalších nástrojů ČMZRB, jako je program Expanze, kde je možné získat bezúročný úvěr až do výše 45 mil. Kč, či získat ze strany ČMZRB záruky na provoz a investice z programu Záruka. Vláda ČR současně zvažuje přesunutí dalších prostředků z operačních programů na pomoc podnikům postiženým aktuální koronavirovou infekcí.

DOBA KORONAVIROVÁ NA WEBU DELOITTE
Jak čelit dopadům pandemie COVID-19?

Na speciální webové stránce Deloitte jsme pro vás shrnuli přehled klíčových kroků, které je potřeba učinit na cestě ke zmírnění dopadů pandemie na fungování vaší organizace. Od rychlého zavedení home office přes daňové dopady, závazky ze smluv až po vytvoření krizových scénářů pro zajištění kontinuity podnikání. Najdete tam i kontakt na naše odborníky, kteří vám pomohou reagovat na konkrétní opatření s ohledem na potřeby vaší firmy.

Aktuální informace najdete i na tomto blogu v sekci pandemie koronaviru.

Stabilizační balíček COVID-19 Koronavirus Dotace a investiční pobídky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right