Koronavirus

COVID-19  Deloitte živě 

Online vzdělávání z pohledu učitelů: technická nepřipravenost škol bude výzvou i po odeznění pandemie

Školy mají za sebou dva měsíce online režimu a někteří žáci a studenti se do lavic už zase pomalu vrací, byť v omezeném režimu. Jakmile se ale brány vzdělávacích institucí otevřou naplno, neměly bychom za distančním vzděláváním udělat tlustou čáru a vrátit se zase do stavu před krizí. Vše, co bylo pro potřeby online studia za uplynulé týdny vytvořeno, by mělo být rozvíjeno i nadále a stát se nejen soběstačnou alternativou klasickému vyučování, ale i jeho plnohodnotnou součástí. Alespoň tak to vidí učitelé základních a středních škol, kterých jsme se v našem dalším webcastu ptali, jak hodnotí současnou situaci ve vzdělávání a co očekávají v následujících měsících. 

14. 5. 2020
COVID-19  Deloitte živě 

Automobilový průmysl: Firmy zažívají nabídkový i poptávkový šok, musí se zaměřit na dynamické plánování

Automobilový průmysl je jedním ze základních pilířů české ekonomiky. Naneštěstí je to zároveň oblast, která byla vážným způsobem zasažena dopady opatření spjatými s pandemií koronaviru. Ředitelé automobilek byli mimo jiné nuceni významně omezit provoz firem, což spustilo z ekonomického hlediska vlnu (převážně negativních) událostí. Jak mohou automobilky současné situaci čelit? Co automobilový průmysl ještě čeká? A na co by si měly společnosti dát pozor? O své názory, analýzy a rady se podělili naši odborníci na automotive, ekonomii, obchod, daně a právo. 

5. 5. 2020
COVID-19  Účetnictví 

Program Antivirus

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. 

27. 4. 2020
COVID-19 

Soud odmítl jako protiprávní jednání státu mimo režim krizového zákona. Naděje firem na náhradu škody se zvýšila

Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020 vyvolalo velký rozruch. Tímto rozsudkem byla ke dni 27. dubna 2020 zrušena některá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která byla přijata v boji proti onemocnění COVID-19. Stejně jako předchozí mimořádná krizová opatření státu, omezovala tato mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví základní lidská práva, jako např. volný pohyb osob či maloobchod. Tato zdánlivě nepatrná změna v kompetenci ústředních státních orgánů má zásadní dopad na podnikatelskou veřejnost. Co konkrétního to tedy znamená? 

27. 4. 2020
COVID-19  Právo 

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání byl schválen a předložen k podpisu prezidentovi. Jak se jeho publikace ve sbírce zákonů promítne do stávajících nájemních vztahů, a to včetně případných daňových dopadů? Je nutné požádat o ochrannou dobu, nebo se uplatní automaticky? Mění se práva nebo povinnosti dle stávající nájemní smlouvy? Shrnuli jsme pro vás odpovědi na základní otázky. 

24. 4. 2020
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů, výzev a veřejných soutěží zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Na začátku dubna bylo vyhlášeno několik výzev či veřejných soutěží z různých programů v reakci na aktuální situaci způsobenou koronavirovou nákazou. Přinášíme vám jejich shrnutí a základní informace o programech Technologie COVID-19, Czech Rise up – Chytrá opatření proti COVID-19, The Country for the Future – zaměření COVID-19, Programu na poskytnutí systému záruk za splacení úvěrů vývozců a výrobců EGAP či COVID Praha. 

21. 4. 2020
COVID-19  Deloitte živě 

Synchronní vs. asynchronní výuka: Jak upravit metodiku pro online vzdělávání?

Každý školní předmět má v souvislosti s formou vyučování svá specifika. Český jazyk, matematika, biologie, dějepis, angličtina, hudební výchova… V každé z těchto (a v řadě dalších) hodin musí kantor využít jiných metod výuky, aby dokázal plně a efektivně předat žákovi potřebné znalosti. Celou situaci ale od základu změnila karanténa a nutnost přesunout vzdělávání do online prostředí. Jaké jsou rozdíly mezi synchronním (kontaktním) a asynchronním (vzdáleným) vyučováním? A jaké nástroje lze pro co nejlepší transformaci vzdělávacího procesu využít? 

17. 4. 2020