COVID-19  Deloitte živě 

Pozitivní motivace a dobrý vztah učitele s žákem, říká psycholog k online výuce

Školy jsou z důvodu pandemie koronaviru uzavřeny již třetí týden a pomalu se začínají adaptovat na nový typ výuky i online třídní prostředí. Zvládnout práci s digitálními nástroji je však jen jednou stranou mince – tou druhou je komunikace samotná. Přenesení školní výuky do domácího prostředí totiž klade zvýšené nároky na ředitele škol, učitele i žáky samotné, ale hlavně na jejich pracující rodiče. Jak vytvořit optimální klima, ve kterém budou studenti motivování k tomu, aby se výuky ze svých domácích lavic účastnili? Jak odbourat stres na obou stranách a umožnit vyučujícím, aby i nadále zajistili kvalitní vyučování?

Na našem druhém webcastu Online vzdělávání v době koronaviru jsme řešili, jak se s touto nestandardní situací mohou vyrovnat školy, vyučující, děti i jejich rodiče. Podle psychologa Petra Šobra je potřeba nastolit správnou atmosféru mezi všemi subjekty, které se výuky účastní. Vnést řád do současného stavu musí ředitelé škol, kteří by měli celou situaci správně uchopit, nastavit systém a připravit jasnou strategii. Všichni zapojení potřebují vědět, jaké jsou jejich nové role, jaké jsou cíle, kam bude výuka dále směřovat.

Specifickým článkem řetězce jsou potom podle Petra Šobra rodiče žáků. Z pohledů škol je potřeba být vůči rodičům ohleduplný, samotní učitelé by potom měli být schopni prokázat velkorysost, profesionalitu a odstup a nebrat si věci osobně. A co poradit rodičům? Pečujte především o vztahy. Výstupy ze školy jsou pro život nesmírně důležité, rodiče by se však měli zaměřit na vztahy se svými dětmi, měli by být přiměřeně přísní a zbytečně je k některým úkonům netlačit. Rodiče by měli fungovat operativně, být vstřícní a nedělat v současné situaci ve směru k dětem žádná definitivní prohlášení.

Tip pro ředitele:
Jak k současné situaci přistupovat?

  1. Stanovte si smysl a cíl přechodného období
  2. Vytvořte strategii a explicitně nastavte roli tripartity
  3. Uvědomte si přidanou hodnotu své spolupráce pro budoucnost
  4. Snaže se dívat na věci s nadhledem

Tip pro učitele:
Vytvářejte s žáky individuální koalice

Posilováním exkluzivního, individuálního vztahu učitele s žákem můžete žákovi významným způsobem pomoct s motivací ke studiu, případně tím můžete eliminovat případný ostych žáka při online vyučování.

Podle Petra Cháry, zástupce ředitele ze vzdělávacího institutu Open Gate, by školy měly současný stav chápat jako výzvu i příležitost k sebezdokonalení. A využít ji pro hledání inovativních řešení, která pomohou vytvořit systém online vzdělávání, který obohatí klasickou výuku, a bude využitelný i po době koronavirové. Tento vývoj zahrnuje jak hledání technologických řešení, tak přizpůsobování se učitelů a žáků nové formě interakce.

Technická stránka online výuky

Předtím, než se školy a učitelé zaměří na podobu a obsah online komunikace, musí zajistit její technickou realizaci. Pro tyto účely je potřeba vybrat vhodné systémy, platformy a nástroje, které je třeba následně implementovat a zaškolit v práci s nimi všechny uživatele od učitelů přes žáky po rodiče. Jak na to? Odpověď najdete v našem prvním webcastu.

Základní školy, distanční vzdělávání a právo

A jak se na aktuální mimořádnou situaci ve školství dívá právo? Speciální právní úprava vztahující se na současný stav bohužel chybí. Podle advokáta Deloitte Martina Mintory je aktuálně jedním z hlavních problémů distanční forma vzdělávání na základních školách. Zatímco na středních, vyšších odborných a vysokých školách je vzdělávání „na dálku“ běžným jevem, v případě základních škol není tato forma v současné době nijak podchycená, u menších dětí (např. na prvním stupni) je navíc vyučování kompletně online (vzhledem k věku, schopnostem a možnostem žáka) jen těžko představitelné. Podle Mintory by zejména v těchto případech měly školy zaujmout spíše benevolentní přístup a distanční výuku vnímat jako možnost pro rozšíření znalostí, nikoliv povinnost.

Lze žákům vzdělávání online nařídit?

To je otázka, kterou si klade řada ředitelů a učitelů. Z právního hlediska to v současné době možné není a účast na online výuce tedy nelze jednostranně přikázat či jakkoli sankcionovat. Něco podobného platí i pro absenci žáků při vyučování – nepřítomnost na online hodinách by neměla být zaznamenávána do třídní knihy.

Častým tématem při transformaci výuky do digitální podoby je GDPR. Podle advokátky Deloitte Martiny Heřmanové se v souvislosti s nastalou mimořádnou situací podmínky ochrany soukromí a osobních údajů nijak nemění. Zásadou by pro školy mělo být využívání osvědčených a prověřených nástrojů online komunikace a snaha shromažďovat o žácích jen naprosto nezbytné množství informací, přičemž tyto informace by měly být patřičně chráněny. Školy by podle Heřmanové měly mít člověka, interního či externího, který se bude problematice kolem GDPR věnovat a který jí pomůže vyhodnotit veškeré potenciálně sporné nebo nejisté kroky.

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ V SÉRII WEBCASTŮ
Poslouchat je můžete živě nebo ze záznamu

Koronavirová pandemie komplikuje život celé společnosti, výjimkou nejsou ani děti školou povinné. Návrat do školních lavic je zatím v nedohlednu a tak je potřeba rychle zajistit kontinuální vzdělávání. České základní a střední školství ale s dálkovým či distančním studiem nemá příliš zkušeností, to samé platí i pro online výuku. Na našem prvním webcastu jsme řešili, jaké možnosti školy mají.

Školy se začínají pomalu adaptovat na nový typ výuky, ta s sebou ale přináší spoustu otázek. V našem druhém webcastu na téma online vzdělávání v době koronaviru jsme probrali stávající situaci nejen z pohledu technologií, ale i komunikace, psychologie, práva a krizového řízení. Jak řídit krizovou komunikaci a pomáhat kantorům se zaváděním nového typu vzdělávání?

Aktuální situaci řešíme z daňových i právních dopadů, na stránce akce.deloitte.cz najdete přehled dalších webcastů, na něž se můžete bezplatně registrovat.

Online vzdělávání COVID-19 Koronavirus

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right