Poradenství 

CFO agenda: Výzvy posledních dvou let

Covidová pandemie, s níž se potýkal svět v posledních dvou letech, postavila společnosti z většiny odvětví před celou řadu výzev. Zeptali jsme se finančních ředitelů, jak se s nimi jejich firmy vyrovnávaly, jaký vývoj očekávají v příštích letech, jestli je covidová pandemie motivovala k rychlejší digitalizaci nebo jak se změnila či dále změní role CFO.

Průzkum názorů finančních ředitelů 2022

Projděte si aktuální výsledky našeho tradičního Průzkumu názorů finančních ředitelů, který zjišťoval, jak CFO nahlížejí na oblast digitální transformace, na daňovou a právní agendu a na klimatické změny.

Firmy v době covidové

Pandemie ovlivnila chod naprosté většiny firem. Finanční ředitelé museli na novou situaci reagovat a řešit problémy, s nimiž se dosud nesetkali. Například v oblasti gastronomie a kultury to bylo dříve nepředstavitelné zavírání podniků a rušení akcí. „Před pandemií firma expandovala a finanční plánování bylo spíše v duchu ‚jak co nejrychleji udržitelně vyrůst‘, s počátkem pandemie se to ale rychle proměnilo v ‚jak přežít‘,“ vzpomíná Filip Hornát, Finance Manager společnosti GoOut, a doplňuje: „Expanzivní režim se tak musel změnit na krizový režim s mnohem kratším horizontem predikcí a plánování. Museli jsme udělat i některé nepopulární kroky, které však byly v dané situaci nutné a i díky nim stále fungujeme a můžeme se opět posunout do expanzivního režimu.“

Ve společnosti Bohemia Sekt těžili z výrobkových inovací a ze silné pozice v oblasti off-trade, kterou si vytvořili ještě před vypuknutím pandemie. „Protože zároveň dlouhodobě a trvale investujeme do našich hlavních obchodních značek, jejichž silná pozice na trhu pro naši společnost znamenala výraznou podporu v době, kdy docházelo z různých důvodů k rozpočtovým škrtům, tak si náš konečný spotřebitel našel cestu k produktům, které nás dlouhodobě živí,“ vysvětluje finanční ředitel Rastislav Vašica, proč se firmě během pandemie podařilo upevnit si pozici na trhu šumivých a tichých vín.

Jak Rastislav Vašica dále potvrzuje, důležitá byla také schopnost společnosti převést své administrativní zaměstnance na home office a zajistit jim vzdálený přístup do firemních systémů. Stejně zásadní pak byl přístup samotných zaměstnanců změny přijmout a podpořit. „Ze zkušeností vím, že myšlení a chování lidí je pro zavádění změn a posunu společnosti vpřed to nejdůležitější,“ konstatuje Rastislav Vašica.

V odvětví mimo gastronomii a kulturu bylo nutné upravit dosud zajeté postupy. Jak uvádí CFO Petr Jirásek z Moravských kováren, společnost zavedla plovoucí budgety a rozšířila krizové plány o více variant, které byly v době před covidem spíš „teoretické“.

Co přijde nyní? Hlad po kulturních akcích i zpomalení ekonomiky

„Nárůst cen energií, pohonných hmot a potravin vytvoří napjaté podmínky na trhu. Očekávám výrazné zpomalení nejen domácí, ale i zahraniční ekonomiky. Mnoho spotřebitelů uvrhne tato doba na hranici chudoby a obávám se, že to bude mít výrazný vliv na náš business,“ varuje Rastislav Vašica z Bohemia Sekt. Zároveň však vidí šanci další nelehké období zvládnout, a to především díky investicím do vlastních silných značek a rychlejším inovacím.

Filip Hornát z GoOut naproti tomu očekává lepší časy, a to v důsledku potřeby lidí znovu navštěvovat kulturní akce, jejichž konání bylo v době covidové pandemie výrazně omezeno. „Nejsme nijak závislí na dodavatelích, takže současná geopolitická situace nebo nedostatek materiálů pro nás nepředstavují hrozbu. Jsme tedy optimističtí směrem do budoucnosti, pokud nedojde na podzim k dalším omezením při případné další vlně epidemie, což však považujeme za nepravděpodobné.“

„Očekáváme postupnou stabilizaci situace, kdy do budoucna by současné nastavení robustnějších dodavatelských řetězců mělo eliminovat další černé labutě,“ uzavírá téma Petr Jirásek, CFO Moravských kováren.

Prvním krokem k transformaci financí ve firmě jsou správně spravovaná data

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Prvním krokem k transformaci financí ve firmě jsou správně spravovaná data

Anketa: Jak vnímáte roli digitalizace financí a co už jste v tomto směru ve vaší společnosti digitalizovali?

Rastislav Vašica, finanční ředitel, Bohemia Sekt:

Digitalizaci financí vnímám ve dvou rovinách. První souvisí s automatizací, datovou integrací a robotizací nebo umělou inteligencí. Bavíme se o automatizaci účetních postupů a vytěžení účetních dat, automatizovaném controllingu a reportingu, vývojem modelů pro strategické plánování, ale i denní rozhodování, na které v každé výrobní společnosti narazíte. Druhá rovina je myšlenková a souvisí s lidským potenciálem. Souvisí s chutí přepnout na jiný, neprozkoumaný model, schopnost podstoupit změnu, která není na začátku příjemná, ale na konci může přinést výrazné zefektivnění práce a usnadnění rozhodování. Tato druhá rovina s sebou přináší i jiné, nové a pokročilejší vnímání finančního oddělení v rámci společnosti. Mám na mysli posun od služby „support“ ke službě „added value“, která je dnes nezbytná ve všech oblastech, nejen v obchodu, ale i ve výrobě nebo v R&D, zkrátka v přínosu inovací a inovativního myšlení. Relativně rychle a bezbolestně se nám podařilo odstranit oběh papírových nejen účetních dokladů. Navíc jsme založili a zprovoznili digitální archiv a další cloudová řešení, momentálně nastavujeme a „čistíme správná data“ pro pokročilé řešení.

Filip Hornát, Finance Manager, GoOut

Je to třeba nejen kvůli úspoře času, ale také kvůli minimalizaci chyb. V GoOutu se snažíme digitalizovat vše, co je možné. Snažíme se zároveň o automatizaci různých procesů, aby došlo k minimalizaci manuálních zásahů. Tzn. účtování skrze náš admin a databázi přes API do účetního systému a podobně i v manažerském reportingu.

Role finančních ředitelů se mění

Agenda finančních ředitelů se v průběhu pandemické krize rozšířila. „Na jednu stranu se změnila na operativní hašení požárů a na druhou stranu na zvýšení tlaku na controlling a jeho zaměření na delší výhled, tedy z operativního na taktický,“ vysvětluje svůj pohled na novou roli CFO Petr Jirásek z Moravských kováren.

Filip Hornát popisuje novou situaci, s níž se musel jako finanční ředitel vyrovnávat v souvislosti s pandemií. „Minulé roky byly zaměřené i na shánění finanční pomoci od státu a téměř každá pomoc byla koncipována trochu jinak, takže jsme museli vyprodukovat velké množství upravených výkazů a vyplňovat v některých případů až nesmyslně komplikované formuláře dotací. To byla do té doby nová zkušenost, protože jsme předtím stát téměř nepotřebovali.“

Jednoznačný posun v roli CFO vnímá i Rastislav Vašica, podle jehož názoru není finanční ředitel už jen supporter businessu s účetním, daňovým a kalkulačním pohledem. „Pro budoucnost budou finanční manažeři plnit roli businessmanů, navigátorů, inovátor a IT architektů. K tomu bude směřovat jejich role v budoucnu a záleží na rychlosti. Čím rychleji dokáže CFO reagovat na výše uvedené výzvy, tím rychleji postoupí společnost digitalizací a automatizací, a to nejen v oblasti financí, ale i v ostatních oblastech businessu,“ myslí si finanční ředitel Bohemia Sekt.

CFO

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right