Daně 

Daň z nemovitých věcí: Zkontrolujte si svou povinnost podat daňové přiznání

V návaznosti na účinnost novely zákona o dani z nemovitých věcí od 1. 1. 2024 jsme pro vás připravili nejen krátké shrnutí nejzásadnějších novinek a změn, které ovlivňují povinnost podat daňové přiznání na rok 2024, ale i připomenutí stávajících principů.

Daňové přiznání, případně oznámení o pozbytí nemovité věci, je nutné na finanční úřad podat do 31. ledna 2024. V samotném daňovém přiznání je nutné zohlednit všechny změny, které proběhly v rámci kalendářního roku 2023 a které zároveň vyžadují povinnost podat daňové přiznání.

Vybrané změny, které zakládají povinnost podat daňové přiznání:

 • Nabytí/pozbytí nemovité věci (spoluvlastnického podílu)
 • Změna výměry nebo druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí
 • Kolaudace stavby
 • Získání stavebního povolení – stavební pozemek
 • Rozdělení budovy na jednotky
 • Zřízení práva stavby
 • Změna samotné stavby (nástavba/přístavba/demolice)
 • Hlavní změny od 1. 1. 2024:
  • Stavební pozemek – pokud jste získali stavební povolení nebo už stavíte budovu na pozemku, na němž již stojí jiná budova, potom se od 1. 1. 2024 na část pozemku určenou k nové zástavbě uplatňuje vyšší sazba pro stavební pozemky.
  • Zpevněná plocha (např. asfaltové parkoviště pro zemědělské stroje) – vlastníte-li zpevněnou plochu na pozemku, který není v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří (např. na orné půdě), potom je třeba část pozemku, na které se taková zpevněná plocha nachází, zdanit od 1. 1. 2024 vyšší sazbou pro druh pozemku zpevněná plocha.
  • Garáž evidovaná v katastru nemovitostí jako garáž (L) – garáž od 1. 1. 2024 nelze zdaňovat podle způsobu faktického užívání, ale je nutné řídit se tím, jak je zapsaná v katastru nemovitosti.
  • Stavba nebo jednotka, u které není znám vlastník – poplatníkem daně z nemovitých věcí je až na výjimky nově uživatel a bude takovou nemovitost uvádět ve svém daňovém přiznání.
  • Zavedeno nové osvobození od daně například pro zařízení služby péče o dítě v dětské skupině nebo pozemky v národním parku.

Vybrané změny, které nepřinášejí povinnost podat daňové přiznání:

 • Zvýšení sazby daně
 • Změna koeficientu
 • Nové označení typů pozemků (ostatní plochy / jiné plochy) – pozemky ostatních ploch, které mají v katastru nemovitostí uveden způsob využití jako jiná plocha, se v daňovém přiznání budou od 1. 1. 2024 uvádět pod předmětem daně „Q“. Vybrané pozemky ostatních ploch, které jsou nevyužitelné (např. neplodná půda, mez, stráň, zamokřená plocha), budou v přiznání nově označeny písmenem „W“ a budou podléhat nižší sazbě daně. Daňové přiznání z důvodu této změny však podávat nemusíte.

Další informace naleznete také na stránkách finanční správy nebo v předchozích článcích na našem blogu.

 

Daně v nemovitostech Daň z nemovitých věcí Daňové přiznání

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right