Oblíbená témata dle klíčových slov

Zaměřte se na to, co je nejvíce v kurzu

Daně 

Daňové změny v oblasti zdanění investičních fondů: Nová korporátní sazba ve výši 19 %

Již dříve jsme vás informovali o pozměňovacím návrhu v rámci plánované změny zdanění základních investičních fondů. 19. července 2018 byl přijat zákon (s účinností od 1. ledna 2019), jenž obsahuje zúžení definice základního investičního fondu a vyjímá z definice ty fondy, jejichž akcie jsou pouze přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a nesplňují ostatní podmínky vyjmenované zákonem. Tyto fondy budou nově podléhat standardní korporátní sazbě 19 % a ne současné sazbě ve výši 5 %. 

24. 9. 2018