Oblíbená témata dle klíčových slov

Zaměřte se na to, co je nejvíce v kurzu

COVID-19 

7 práv a povinností OSVČ v souvislosti s koronavirem

Současná vládní opatření dopadají na velké a malé firmy i jejich zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné nevyjímaje. Z důvodu vládních opatření přestali někteří OSVČ ze dne na den vykonávat svou činnost, jiní v ní sice pokračovat mohou, nemají ale komu dodávat své zboží či služby nebo jsou doma s dětmi. Jaká mají v současné době OSVČ práva a povinnosti z pohledu daní, sociálního a zdravotního pojištění či dávek ze státního sociálního systému? Shrnuli jsme je do 7 bodů. 

6. 4. 2020
Účetnictví 

Účetní závěrka v době koronavirové

Ještě jsme se nestačili vzpamatovat z toho, jak se nám den ze dne změnil svět. Z barevného světa blahobytu jsme se propadli do světa, kde se vyhýbáme osobnímu kontaktu, máme omezený pohyb a bojíme se o zdraví vlastní i svých blízkých. Mnozí i přes větší nebo menší obavy vnímají nastalou situaci také jako příležitost. Najednou jsme všichni a rychle začali komunikovat pomocí moderních technologií, pořádáme video nebo telekonference, skenujeme, mailujeme a zjišťujeme, že šanony plné papírů možná nejsou úplně potřeba. 

3. 4. 2020
Poradenství 

Zelená dohoda pro Evropu aneb mapa nové regulace

Klimatická změna představuje jednu z největších výzev současné společnosti. Nová Evropská komise již od svého počátku avizovala, že tato oblast bude jednou z jejích priorit. Proto 11. prosince 2019 zveřejnila Zelenou dohodu pro Evropu, politický dokument, ve kterém nadefinovala svůj plán růstu a transformace EU ve světle klimatické změny. Zelená dohoda tak identifkuje oblasti a regulaci, ve kterých dojde v nejbližším období ke změnám. Díky tomu se může business účinně s předstihem připravit a na tvorbě legislativy se aktivně podílet. Dění v posledních týdnech přirozeně odsouvá problematiku klimatické změny na vedlejší kolej. Není však třeba zapomínat, že i po tom, co současná opatření odezní, klimatická změna bude nadále představovat jednu z největších výzev současné společnosti. 

1. 4. 2020
COVID-19 

Omezení vývozu osobních ochranných prostředků

Vzhledem k současné situaci související s pandemií COVID-19 a zvýšené spotřebě osobních ochranných prostředků přistoupila Evropská unie k omezení jejich vývozu. Opatření se vztahuje na ochranné brýle a clony, obličejové štíty, roušky, ochranné obleky a rukavice, bez ohledu na to, zda zboží pochází z Unie, či nikoliv. Vývoz limitovaného množství těchto produktů může být povolen na základě licence a pouze v omezených případech, tj. zejména k humanitární pomoci, zásobování zahraničních operací EU, k podpoře WHO a jiných nouzových operací. 

30. 3. 2020