Oblíbená témata dle klíčových slov

Zaměřte se na to, co je nejvíce v kurzu

Daně 

Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Jižní Koreou a další změny na poli zamezení dvojímu zdanění

Dne 20. prosince 2019 vešla v platnost nová smlouva s Korejskou republikou. Tato nová smlouva se vztahuje na příjmy vzniklé v období započatém po 1. lednu 2020, v případě příjmů podléhajících srážkové dani potom na všechny příjmy vyplacené 1. ledna 2020 a později. Nová smlouva mění např. výši zdanění u srážkových daní u dividend a úroků a upravuje i další oblasti. 

24. 1. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [leden 2020]

Island od 1. prosince 2019 zavedl povinnou registraci skutečných vlastníků. Lucemburská finanční správa vydala pokyny pro obnovu předběžných daňových rozhodnutí, jejichž platnost skončila k 1. lednu 2020. Spojené státy navrhly finální verzi daňových opatření proti erozi daňového základu a zneužívání. Dánský soud vydal zamítavý rozsudek o odečitatelnosti licenčních poplatků placených švýcarské mateřské společnosti, jelikož převodní ceny nebyly stanoveny v souladu s principem tržního odstupu. Členské státy EU se neshodly na kompromisním návrhu o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Maďarsko od 1. ledna 2020 zavedlo zdanění při odchodu. V Turecku byl vydán návrh zákona o 7,5% dani z digitálních služeb. 

21. 1. 2020