Oblíbená témata dle klíčových slov

Zaměřte se na to, co je nejvíce v kurzu

Daně 

Vyhlášení národní výzvy programu LIFE

V programu LIFE byla vyhlášena Ministerstvem Životního prostředí národní výzva k předkládání žádostí o podporu ve dvou podprogramech – Životní prostředí a Klima. V obou podprogramech je možné žádat o podporu nejen na spolufinancování projektu, ale také na přípravu projektové dokumentace. O dotaci mohou žádat veřejné i podnikatelské subjekty a projekty musí být realizované na území ČR, a to i včetně hlavního města Prahy. 

23. 4. 2018
Daně 

IT firmám hrozí, že jim nebudou vyplaceny dotace

Během auditu dodržování pravidel veřejné podpory bylo zjištěno, že v programu ICT a sdílené služby mohly být u projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií propláceny prostředky na mzdové výdaje zaměstnanců, kteří již ve firmě pracovali. Na základě evropských nařízení ale může být podpora určena pouze na nově vzniklá pracovní místa. Dvě již uzavřené výzvy jsou tak v rozporu s pravidly veřejné podpory. 

23. 4. 2018
Daně 

Soudy se opět zastaly podnikatelů v otázce zajišťovacích příkazů

Nejvyšší správní soud opětovně potvrdil, že má smysl se bránit postupům finanční správy. V aktuálním rozhodnutí ve věci společnosti AB Chemitrans soud konstatoval, že daň či její příslušenství lze exekučně vymáhat až po ukončení odvolacího řízení, a to i v případě, že byla tato daň předmětem zajišťovacího příkazu. Toto rozhodnutí může významným způsobem ovlivnit současnou praxi zajišťovacích příkazů i provádění daňových exekucí. 

23. 4. 2018