Daně 

Daňové přiznání 2023: Týkají se vás CFC pravidla vůči Rusku a dalším zemím?

Ministerstvo financí publikovalo ve Finančním zpravodaji (3/2024) aktualizovaný seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Pro období od 26. února 2024 na něm, mezi jinými, i nadále zůstává Ruská federace. Na co by tedy neměly při přípravě daňového přiznání za rok 2023 zapomenout české firmy, které mají podíl v ruských společnostech?

Informace o zařazení Ruska na seznam nespolupracujících jurisdikcí je zásadní pro české firmy, které přímo či nepřímo drží podíl na základním kapitálu ruské společnosti, a to zejména s ohledem na naplnění podmínek pro automatickou aplikaci tzv. CFC pravidel (pravidel pro zdaňování ovládané zahraniční osoby).

V praxi to znamená, že od roku 2023, kdy byla Ruská federace na seznam přidána, podléhají související příjmy na úrovni české ovládající společnosti dani z příjmů právnických osob a tato skutečnost by měla být zohledněna při přípravě daňového přiznání poprvé za rok 2023. Při výpočtu případného odvodu je nutné postupovat dle ustanovení českého zákona o daních z příjmů, jehož optikou se na činnosti ruské společnosti bude nahlížet, tj. zdaněny budou tak, jako by je vykonávala sama česká ovládající (mateřská) společnost. To v praxi přináší mnoho nejasností a komplikací. Je možné, že po celém administrativním „cvičení“ žádná dodatečná daň v České republice odvedená nebude, poněvadž daň z příjmu odvedená v Rusku dosáhne nebo převýší daň propočtenou fikcí.

Informace o dopadech zařazení Ruska na seznam nespolupracujících jurisdikcí najdete i v našem předchozím článku Rusko na blacklistu EU. Co to znamená pro české daňové poplatníky?.

Pokud jste si na základě výše uvedených informací vyhodnotili, že se na vás uvedené povinnosti vztahují, případně pokud si nejste jistí, neváhejte se na nás obrátit. Vaši situaci s vámi rádi probereme a navrhneme adekvátní postup.

Daň z příjmů Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj Daňové přiznání

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right