Daně 

Daňový balíček 2023 včetně daně z neočekávaných zisků byl vyhlášen ve Sbírce zákonů

Zákon, který mění oblast daní (resp. daňový balíček 2023) včetně nově zaváděné daně z neočekávaných zisků, byl 2. prosince 2022 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2022 Sb. a nabývá účinnosti 1. ledna 2023. Shrnuli jsme pro vás tedy nejzásadnější změny, které nás od nového roku čekají.

Kompletní znění zákona 366/2022 Sb. si můžete přečíst na webových stránkách.

Daň z příjmů právnických osob

 • Novela prodlužuje možnost uplatnění mimořádných odpisů pro vybraný majetek až do 31. 12. 2023.
 • Jsou řešeny specifické situace jako problematika nemovité kulturní památky, splnění podmínky doby použití majetku pro odpočet na podporu odborného vzdělávání či zvláštní osvobození bezúplatných příjmů zejména bytových družstev při nabytí nemovitosti od obce za vymezených podmínek.
 • Zásadní změnou je však zavedení daně z neočekávaných zisků, která dopadá na bankovní a energetický sektor – více informací najdete v našem článku.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Zavádí se nová úprava režimu paušální daně, kdy mohou poplatníci využít tři daňová pásma – více informací si můžete přečíst v našem článku.
 • Zvyšuje se limit zdanitelných příjmů pro obecnou povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob z dosavadních 15 tis. Kč na 50 tis. Kč za rok.
 • Limit se však zvyšuje i pro zaměstnance, kteří nově mohou dosáhnout jiných příjmů než ze zaměstnání, a to až do částky 20 tis. Kč ročně, aniž by museli podávat daňové přiznání. Dosud platila hranice 6 tis. Kč.
 • Dále jsou osvobozeny specifické případy nabytí nemovité věci od obce či zvláštní odměny za výkon funkce člena volebních komisí.

Daň z přidané hodnoty

 • Nejzásadnější změnou je zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce DPH, a to z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč – v této souvislosti upozorňujeme na zvláštní přechodná ustanovení k deregistraci plátce, která může mít pro účely paušální daně zpětnou účinnost již k 1. lednu 2023.
 • Úprava sankcí a lhůt pro oblast kontrolního hlášení.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Daně v nemovitostech Daňový balíček Daň z příjmů dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right