Daně 

Seznam státních příslušníků s volným přístupem na trh práce od 1. 7. 2024

Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, přináší mimo jiné velmi zajímavou změnu týkající se volného přístupu cizinců na trh práce. Díky pozměňovacímu návrhu nabývá od 1. července 2024 na účinnosti rozšíření § 98 zákona o zaměstnanosti o nové písmeno „u“, které rozšiřuje oprávnění volného přístupu na trh práce pro další zaměstnance ze třetích zemí.

Nově budou moci být tito občané států ze specifického seznamu zaměstnáni bez pracovního povolení. V současné době seznam zahrnuje Kanadu, USA, Jižní Koreu, Japonsko, Austrálii, Velkou Británii a Nový Zéland. Seznam těchto států vláda ustanovuje nařízením, a to po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody a s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu práce. Právě aktuální stav trhu práce – konkrétně nedostatek vysoce kvalifikované pracovní síly – je příčinou toho, že došlo k rozšíření volného přístupu na trh práce. V případě, že by došlo ke změně a pracovní trh se nasytil, mohl by být seznam států novým nařízením redukován.

V praxi to znamená, že cizinci z tohoto seznamu států nepotřebují pro výkon zaměstnání v České republice typicky pracovní povolení či duální zaměstnaneckou kartu. Nemusí tak např. podávat hlášenku volného pracovního místa, což ušetří alespoň zčásti administrativu celého procesu a také se částečně urychlí celý proces zaměstnávání cizince.

Nicméně pro správné pochopení nadcházející situace je potřeba si uvědomit, že povolení k pobytu na území bude stále zapotřebí a samotný volný vstup na trh práce bez pobytového povolení neumožňuje výkon práce na území. Pro státní příslušníky s volným vstupem se tedy nabízí pobytový titul v podobě neduální zaměstnanecké karty.

Imigrace Zaměstnávání cizinců Zaměstnanci

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right