Daně 

Daňový balíček finálně schválen

Obecně by změny, které daňový balíček přináší, měly platit od 1. dubna 2019, v některých případech je však nutné ověřit, zda se neuplatní zvláštní pravidla účinnosti nebo přechodná ustanovení.

Poslanecká sněmovna dne 12. 3. 2019 hlasovala o daňovém balíčku, který jí byl v lednu vrácen Senátem s pozměňovacím návrhem. Poslanci „přehlasovali“ návrh Senátu a schválili daňový balíček v jimi původně schválené podobě.

Schválenou novelu daňových zákonů (daň z příjmů, DPH, daňový řád, spotřební daně a další) podepsal prezident a v nejbližších dnech by měla být publikována ve Sbírce zákonů.

 

Jaké hlavní změny daňový balíček přináší?

Daň z příjmů:

 • Implementace pravidel vycházejících z tzv. ATAD direktivy – nových pravidel, která míří proti přeshraničním daňově-optimalizačním schématům. Jedná se o nový koncept pro výpočet daňově neuznatelných nadměrných finančních výdajů, zavedení exit tax a pravidel pro zdanění ovládaných zahraničních společností a omezení využívání přeshraničních hybridních schémat. V daňovém řádu se také specificky objeví institut tzv. zneužití práva. Podrobnosti k implementaci směrnice ATAD jsme psali zde.
 • Změna horní limitace příjmů ve výši 2 mil. Kč pro omezení výdajových paušálů pro OSVČ
 • Zavedení nové povinnosti podávat správci daně oznámení o platbách nad 100 tis. Kč měsíčně, které podléhají srážkové dani v České republice, ale jsou osvobozené nebo nezdaňované v ČR na základě patřičných ustanovení smluv o zamezení dvojímu zdanění. Podrobněji k tomu tématu jsme psali zde.
 • Změna pravidel pro zpracování projektů výzkumu a vývoje – více informací v článku zde.
 • Možnost zohlednit dopad IRFS již pro zdaňovací období 2019 (finanční instituce)
 • Změna limitu pro srážkovou daň na částku rozhodnou při platbě nemocenského pojištění

DPH – detailněji změny popsány zde:

 • Nová pravidla zdaňování poukazů (jednoúčelové a víceúčelové poukazy)
 • Nová ustanovení o DUZP (vedlejší plnění k nájmu, dlouhodobá plnění)
 • Nová pravidla pro doručování daňových dokladů
 • Vymezení finančního leasingu (účinnost od roku 2020)
 • Pronájem nemovitostí a omezení opce zdanění (účinnost od roku 2021)
 • Úprava odpočtu daně v případě opravy nemovitosti
 • Nárok na odpočet daně při registraci
 • Určení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb

Předpokládá se obecná účinnost od 1. dubna 2019, u některých ustanovení se však účinnost odchyluje, doporučujeme tedy platnost případných změn důkladně prověřit.

Jaké změny přináší daňový balíček v oblasti daňového odpočtu na výzkum a vývoj? Přečtěte si článek o nových pravidlech pro daňový odpočet na VaV.

 

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Daňový balíček Daň z příjmů dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right