Daně 

Daňový balíček schválen poslanci

Poslanecká sněmovna schválila 21. prosince 2018 daňový balíček v rámci 3. čtení, a to ve znění některých pozměňovacích návrhů. K jakým změnám dojde?

Mezi schválené pozměňovací návrhy v oblasti daně z příjmů patří:

 • Změny v odpočtu na výzkum a vývoj
 • Zvýšení výdajových paušálů pro OSVČ
 • Možnost zohlednit dopad IRFS již pro zdaňovací období 2019 (finanční instituce)
 • Změna limitu pro srážkovou daň na částku rozhodnou při platbě nemocenského pojištění

V rámci daňového balíčku byla také schválena technická novela zákona o DPH včetně některých pozměňovacích návrhů. Pokud v dalším legislativním procesu zůstane znění novely nedotčeno, nejdůležitější změny zákona o DPH by měly nastat v těchto oblastech:

 • Pravidla zdaňování poukazů (jednoúčelové a víceúčelové poukazy)
 • Nová ustanovení o DUZP (vedlejší plnění k nájmu, dlouhodobá plnění)
 • Pravidla pro doručování daňových dokladů
 • Vymezení finančního leasingu (účinnost od roku 2020)
 • Pronájem nemovitostí a omezení opce zdanění (účinnost od roku 2021)
 • Úprava odpočtu daně v případě opravy nemovitosti
 • Nárok na odpočet daně při registraci
 • Určení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb
 • Snížení sazby DPH u dodání tepla

Následně by měl o daňovém balíčku hlasovat ještě Senát a podepsat by ho měl prezident. Obecná účinnost těchto změn (s výše uvedenými výjimkami) by měla nastat první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde k vyhlášení novely ve Sbírce zákonů – pokud není specificky uvedeno jinak.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Daňový balíček ATAD Novela zákona o DPH Novela zákona o daních z příjmů dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right