Daně 

Dánsko: V parlamentu byl představen návrh daňových zákonů

Dne 4. května 2018 byl v parlamentu představen návrh zákona č. L. 237 pro novelizaci zákona o dani z příjmu právnických osob a dalších daňových zákonů (dále jen „návrh zákona“).

Mezi hlavní ustanovení návrhu zákona patří:

  • úprava pravidel pro vykonávání podnikatelské činnosti v Dánsku prostřednictvím stálé provozovny;
  • zavedení pravidel pro zdanění poplatků, které banky účtují svým klientům z podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP);
  • umožnění daňově neutrální fúze podílových fondů s akciovými společnostmi oprávněnými provádět bankovní činnost;
  • úprava zdanění investic zahraničních penzijních institucí do nemovitostí v Dánsku;
  • změna pravidel nízké kapitalizace;
  • úprava pravidel pro vrácení DPH z  energetických daní;
  • úprava pravidel pro výjimku z DPH pro nezávislé skupiny;
  • vyjasnění pravidel pro zdanění odstupného;
  • zavedení pravidel pro předcházení konverzi zdanitelných výnosů na kapitálové výnosy osvobozené od daně.

Dánsko mezinárodní zdanění dReport zpravodaj
Daně  Deloitte živě 

Chuť českých firem investovat do výzkumu a vývoje je velká, brzdou je ale nejasný výklad dotačních pravidel

Pro více než polovinu českých firem patří nejistota při posuzování dotací nebo daňových odpočtů finančními či kontrolními orgány k největším problémům, které provázejí aktuální stav kolem posuzování dotací. Společnosti přitom do vlastního výzkumu a vývoje chtějí investovat, rok od roku toto číslo roste. Jak velká je ale jejich ochota investovat? A jaké překážky jim nejvíce ztěžují jejich činnost? Odpovědi hledal průzkum Deloitte a Technologické agentury ČR. 

14. 11. 2018