Daně 

Dánsko: V parlamentu byl představen návrh daňových zákonů

Dne 4. května 2018 byl v parlamentu představen návrh zákona č. L. 237 pro novelizaci zákona o dani z příjmu právnických osob a dalších daňových zákonů (dále jen „návrh zákona“).

Mezi hlavní ustanovení návrhu zákona patří:

  • úprava pravidel pro vykonávání podnikatelské činnosti v Dánsku prostřednictvím stálé provozovny;
  • zavedení pravidel pro zdanění poplatků, které banky účtují svým klientům z podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP);
  • umožnění daňově neutrální fúze podílových fondů s akciovými společnostmi oprávněnými provádět bankovní činnost;
  • úprava zdanění investic zahraničních penzijních institucí do nemovitostí v Dánsku;
  • změna pravidel nízké kapitalizace;
  • úprava pravidel pro vrácení DPH z  energetických daní;
  • úprava pravidel pro výjimku z DPH pro nezávislé skupiny;
  • vyjasnění pravidel pro zdanění odstupného;
  • zavedení pravidel pro předcházení konverzi zdanitelných výnosů na kapitálové výnosy osvobozené od daně.

Dánsko Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019