Daně 

Desátá výzva programu Technologie

Desátá výzva programu Technologie poskytuje podporu projektům zaměřeným na digitální transformaci prostřednictvím pořízení nových strojů, technologického vybavení a propojení těchto technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podpora není určena na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

 • Kdo může o dotaci žádat:
  • Malé a střední podniky
 • Na co se dotace vztahuje:
  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (například pořízení patentových licencí)
 • Výše dotace na jeden projekt:
  • 1 mil. Kč – 40 mil. Kč
 • Míra podpory na jeden projekt:
  • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  • Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • Příjem žádostí:
  • 23. září 2019 – 16. prosince 2019

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right