Nemovitosti 

Dlouhodobý růst cen pražských nájmů zastavila pandemie

Všeobecný ekonomický útlum, který má na svědomí pandemie koronaviru, se promítnul i v oblasti nájemního bydlení. Zatímco průměrná výše nájmů až doposud dlouhodobě stoupala, v první polovině roku 2020 došlo k obratu a ceny poklesly v průměru o 2,6 %. Jakých pražských bytů se tato náhlá změna trendu dotkla? Jaké další faktory mají na určování výše nájemného vliv? A ve kterých částech Prahy je bydlení nejdražší? Těmto otázkám a dalším souvisejícím tématům se věnuje Analýza nájemního bydlení, kterou pro Magistrát hlavního města Praha připravil realitní tým Deloitte.

Analýza Deloitte zpracovaná pro pražský magistrát se zaměřila na trendy vývoje cen bydlení v Praze od roku 2014 do současnosti. Tento vývoj nebyl až do letošního roku ani zdaleka rovnoměrný – zatímco například v letech 2014, 2018 a 2019 činil mezipololetní nárůst kolem 2 %, v letech 2015, 2016 a 2017 byl zhruba dvojnásobný. Posledním obratem v tomto trendu byla první polovina roku 2020, která s sebou přinesla pokles cenové hladiny.

Kde je v Praze nejvíc draze?

Vzdálenost od historického centra ve spojitosti s dalšími aspekty dané lokality a bytu samotného se přímo promítají do výše nájmů. Ty nejdražší lze nalézt v rámci následujících katastrů:

  • Malá Strana (365 Kč/m2)
  • Josefov (364 Kč/m2)
  • Nové Město (336 Kč/m2)
  • Vinohrady (334 Kč/m2)

Z dat představených v průzkumu, který zpracovali naši odborníci na oblast stavebnictví a nemovitostí, dále vyplynulo, že i navzdory zmíněnému poklesu nájmů transakční ceny nemovitostí ve stejném období rostly. Zrovna tak lze sledovat rozdíl mezi tempem růstu cen bydlení u levnější a dražších bytů – byť se jedná o odlišnost spíše menší, od roku 2016 zdražovalo nájemné rychleji u bytů s nižší transakční cenou. Pokles cen bydlení související s koronavirovou pandemií však postihl všechny byty bez rozdílu.

Podobný trend lze sledovat i v případě srovnání nájemného modernistických sídlišť (Letňany, Prosek, Ďáblice, Bohnice aj.) a blokové a heterogenní zástavby (Letná, Dejvice, Smíchov, Žižkov, Nusle aj.). Analýza 140 tisíc inzerátů (tedy přibližně třetiny inzerátů z celého města) ukázala, že do roku 2016 rostly rychleji nájmy bytů na sídlištních, od roku 2016 rostou rychleji nájmy v blokových/heterogenních lokalitách.

Deloitte Real Index: Jak se mění kupní ceny nemovitostí v Česku?

Dlouhodobý růst transakčních cen nepolevil ani v první polovině letošního roku, kdy se průměrná částka za metr čtvereční vyšplahala až na 67 tisíc korun. Důsledky pandemie koronaviru se však projevily na straně poptávky a zájem nakupujících o nemovitosti proto opadl. Jaké další trendy můžeme na realitním trhu sledovat? A kde jsou v Česku byty k prodeji nejlevnější? Těmto a dalším tématům jsme se věnovali v našem článku.

Na výši cen bydlení mají vedle koronavirové pandemie vliv i další, stabilní faktory. Jedním z nich je například přítomnost parků – z průzkumu Deloitte vyplývá, že každý hektar plochy parku zvyšuje cenu nájmu o 0,07 %. Podobný efekt mají i lesy a zemědělské plochy. Významným faktorem je rovněž blízkost městskému centru, kdy platí, že každý kilometr dojezdové vzdálenosti navíc znamená snížení průměrného nájmu o 0,27 %.

Nájemní bydlení

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right