Nemovitosti 

Dlouhodobý růst cen pražských nájmů zastavila pandemie

Všeobecný ekonomický útlum, který má na svědomí pandemie koronaviru, se promítnul i v oblasti nájemního bydlení. Zatímco průměrná výše nájmů až doposud dlouhodobě stoupala, v první polovině roku 2020 došlo k obratu a ceny poklesly v průměru o 2,6 %. Jakých pražských bytů se tato náhlá změna trendu dotkla? Jaké další faktory mají na určování výše nájemného vliv? A ve kterých částech Prahy je bydlení nejdražší? Těmto otázkám a dalším souvisejícím tématům se věnuje Analýza nájemního bydlení, kterou pro Magistrát hlavního města Praha připravil realitní tým Deloitte.

Analýza Deloitte zpracovaná pro pražský magistrát se zaměřila na trendy vývoje cen bydlení v Praze od roku 2014 do současnosti. Tento vývoj nebyl až do letošního roku ani zdaleka rovnoměrný – zatímco například v letech 2014, 2018 a 2019 činil mezipololetní nárůst kolem 2 %, v letech 2015, 2016 a 2017 byl zhruba dvojnásobný. Posledním obratem v tomto trendu byla první polovina roku 2020, která s sebou přinesla pokles cenové hladiny.

Kde je v Praze nejvíc draze?

Vzdálenost od historického centra ve spojitosti s dalšími aspekty dané lokality a bytu samotného se přímo promítají do výše nájmů. Ty nejdražší lze nalézt v rámci následujících katastrů:

  • Malá Strana (365 Kč/m2)
  • Josefov (364 Kč/m2)
  • Nové Město (336 Kč/m2)
  • Vinohrady (334 Kč/m2)

Z dat představených v průzkumu, který zpracovali naši odborníci na oblast stavebnictví a nemovitostí, dále vyplynulo, že i navzdory zmíněnému poklesu nájmů transakční ceny nemovitostí ve stejném období rostly. Zrovna tak lze sledovat rozdíl mezi tempem růstu cen bydlení u levnější a dražších bytů – byť se jedná o odlišnost spíše menší, od roku 2016 zdražovalo nájemné rychleji u bytů s nižší transakční cenou. Pokles cen bydlení související s koronavirovou pandemií však postihl všechny byty bez rozdílu.

Podobný trend lze sledovat i v případě srovnání nájemného modernistických sídlišť (Letňany, Prosek, Ďáblice, Bohnice aj.) a blokové a heterogenní zástavby (Letná, Dejvice, Smíchov, Žižkov, Nusle aj.). Analýza 140 tisíc inzerátů (tedy přibližně třetiny inzerátů z celého města) ukázala, že do roku 2016 rostly rychleji nájmy bytů na sídlištních, od roku 2016 rostou rychleji nájmy v blokových/heterogenních lokalitách.

Deloitte Real Index: Jak se mění kupní ceny nemovitostí v Česku?

Dlouhodobý růst transakčních cen nepolevil ani v první polovině letošního roku, kdy se průměrná částka za metr čtvereční vyšplahala až na 67 tisíc korun. Důsledky pandemie koronaviru se však projevily na straně poptávky a zájem nakupujících o nemovitosti proto opadl. Jaké další trendy můžeme na realitním trhu sledovat? A kde jsou v Česku byty k prodeji nejlevnější? Těmto a dalším tématům jsme se věnovali v našem článku.

Na výši cen bydlení mají vedle koronavirové pandemie vliv i další, stabilní faktory. Jedním z nich je například přítomnost parků – z průzkumu Deloitte vyplývá, že každý hektar plochy parku zvyšuje cenu nájmu o 0,07 %. Podobný efekt mají i lesy a zemědělské plochy. Významným faktorem je rovněž blízkost městskému centru, kdy platí, že každý kilometr dojezdové vzdálenosti navíc znamená snížení průměrného nájmu o 0,27 %.

Nájemní bydlení
Nemovitosti 

Analýza pro Magistrát: Ceny pražských nájmů i nadále klesají, v první polovině roku 2021 ale jen o 2,8 %

Průměrné ceny nájmů v Praze rostly v letech 2014 až 2019 meziročně o 7,4 %, nejvíce přitom v roce 2017, kdy došlo k růstu o 12,5 %. S nástupem koronavirové pandemie se však tento trend otočil a nájemní bydlení začalo zlevňovat: v prvním pololetí roku 2020 mezipololetně o 2,6 %, ve druhém pololetí 2020 o dalších 4,3 % a v prvním pololetí roku 2021 pak o 2,8 %. To jsou závěry Analýzy nájemního bydlení, kterou Deloitte zpracoval pro Magistrát hlavního města a která se zabývá vývojem cen bydlení v Praze od roku 2014 do současnosti. Sledována byla detailní data vývoje průměrné výše nájmů ve všech 112 katastrálních územích. 

14. 9. 2021
Nemovitosti  Právo 

Nový stavební zákon upravuje smlouvy obcí s investory

Poslanecká sněmovna schválila nový stavební zákon, který mimo jiné podstatně rozšíří úpravu tzv. plánovacích smluv. Přestože se jedná o významný nástroj při nastavování vztahů mezi obcemi a investory při výstavbě, plánovací smlouvy byly doposud ve stavebním zákoně upraveny pouze okrajově. V praxi tak byly mezi obcemi a investory uzavírány různé jiné formy závazků. Nově přijatý stavební zákon proto upřesňuje obsah zmíněných smluv, zjednodušuje procesní záležitosti a zajišťuje oběma stranám větší právní jistoty. 

4. 8. 2021
Nemovitosti 

Rozvoj českých měst: Největší brzdou je proces povolování, komplikovaná je i komunikace mezi jednotlivými aktéry

Aby se velká města mohla dále rozvíjet, je nezbytná efektivní spolupráce městských správ a developerů. Pro příklady nemusíme chodit daleko – významný důraz na kooperaci municipalit, projektantů, investorů a dalších subjektů kladou například Varšava, Mnichov, Bordeaux nebo Kodaň. Uvedeným městům, jejich rozvoji a systémům developerských kontribucí jsme se věnovali i v naší Deloitte studii. Jak probíhá rozhodování o využití daného území? Jakým způsobem jsou nastaveny role jednotlivých aktérů? A co si z přístupu zahraničních měst může odnést Praha? Odpovědi na tyto a další otázky zazněly v našem live streamu. 

10. 2. 2021