Daně 

Dotace na podporu elektromobility z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu s názvem „Záruka Elektromobilita“, kde mohou podniky všech velikostí žádat o podporu na bezemisní (bateriová a vodíková elektrická) vozidla a dobíjecí stanice ve formě záručního nástroje kombinovaného s dotační složkou.

Podporované kategorie bezemisních vozidel a výše podpory:

Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky až do výše 70 % jistiny za komerční úvěr od leasingové společnosti nebo komerční banky v kombinaci s finančním příspěvkem – dotací.  Celková podpora (tedy záruka za úvěr včetně finančního příspěvku) nesmí překročit limit veřejné podpory dle de minimis. Rozmezí výše podpory je následující:

Kategorie Výše zaručovaného úvěru Finanční příspěvek na vozidlo
M1 (osobní vozidlo) Od 300 tis. do 1,5 mil. Kč Maximálně 200 tis. Kč/vozidlo
N1 (nákladní vozidlo) Od 300 tis. do 2 mil. Kč Maximálně 250 tis. Kč/vozidlo
N2 do 4,25 t (nákladní vozidlo) Od 300 tis. do 2,5 mil. Kč Maximálně 300 tis. Kč/vozidlo
Vozidlo na vodíkový pohon Od 300 tis. do 2,5 mil. Kč Maximálně 300 tis. Kč/vozidlo
Dobíjecí stanice typu AC Maximálně 100 tis. Kč Maximálně 50 tis. Kč/stanice
Dobíjecí stanice typu DC do 40 kW Maximálně 250 tis. Kč Maximálně 100 tis. Kč/stanice
Dobíjecí stanice typu DC nad 40 kW Maximálně 400 tis. Kč Maximálně 150 tis. Kč/stanice

Kdo může žádat? 

  • Malé, střední podniky a velké podniky

Specifické podmínky výzvy:

  • Nelze pořídit samostatné dobíjecí stanice bez elektromobilu.
  • Nelze pořídit bezemisní vozidla s vyšší pořizovací cenou než 1 500 000 Kč bez DPH.
  • Podmínka zákazu prodeje podpořeného vozidla nebo dobíjecí stanice 24 měsíců od vyplacení finančního příspěvku.
  • Vozidlo / dobíjecí stanice nesmí být objednány před 1. 2. 2022.
  • Po dobu ručení při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek správci finančního nástroje, délka úvěru musí činit minimálně 12 měsíců.

Termíny a lhůty:

Datum zahájení příjmu žádostí: Bude oznámen (1. Q 2024)

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2025

Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025

Elektromobilita Ministerstvo průmyslu a obchodu Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right