Daně 

Dotační podpora na rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury

Již začátkem srpna byl zahájen příjem žádostí do první výzvy Služby infrastruktury. V rámci výzvy bude poskytnuta 1 miliarda korun na podporu rozvoje a zkvalitňování služeb výzkumné a inovační infrastruktury a na vybudování a zpřístupnění výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty. Každý žadatel je povinen umožnit přístup k infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminujících podmínek.

Na co lze podporu čerpat:

Každý žadatel (jedno IČ) má v této výzvě možnost předložit maximálně jeden projekt pro každou z následujících dvou aktivit:

A) Poskytování služeb malým a středním podnikům s cílem zavádění inovativních nových technologií a pokročilých inovačních řešení

 • Osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům
 • Nákup externích specializovaných služeb
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Marketing a propagace (z de minimis)
 • Režijní náklady v maximální výši 15 % z celkových osobních nákladů

B) Výstavba, rozšíření a modernizace prostor výzkumné a inovační infrastruktury a pořízení nového vybavení, které bude po realizaci projektu

 • Výzkumná zařízení, technologie a další vybavení
 • Budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov
 • Patenty, licence a know-how, software apod.
 • Projektová dokumentace (z de minimis)

Na co naopak podporu čerpat nelze:

 • Prostá obnova majetku
 • Výrobní aktivity a produktivní inovace

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky
 • Velké podniky
 • Výzkumné organizace
 • Municipality

Výše podpory: 

 • Aktivita A: na jeden projekt je výše podpory minimálně 10 mil. Kč a maximálně 30 mil. Kč
 • Aktivita B: na jeden projekt je výše podpory minimálně 5 mil. Kč a maximálně 150 mil. Kč

Míra podpory:

 • Pro aktivitu A: Podpora ve výši až 75 %
 • Pro aktivitu B: Podpora ve výši až 50 % dle typu VaV infrastruktury a velikosti podniku

Termíny a lhůty:

 • Zahájení příjmu žádostí: 9. 8. 2023
 • Ukončení příjmu žádostí: 18. 1. 2024
 • Ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026

Vzhledem k tomu, že příprava žádosti o podporu v rámci této výzvy může být časově velice náročná, doporučujeme s přípravou žádosti příliš neotálet. V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi vás provedeme celým řízením a poskytneme vám maximální podporu a součinnost.

Inovace Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right