Daně 

Dotační výzva ENERG ETS: Modernizace zdrojů – malé projekty

Cílem výzvy ENERG ETS, financované z tzv. Modernizačního fondu, je snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu. A to prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti, nebo prostřednictvím změny fosilní palivové základny či typu energie. Další podporovanou aktivitou je změna konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení.

Z celkové alokace výzvy ENERG ETS, která činí 5 mld. Kč, je minimálně 30 % prostředků alokováno pro regiony postižené útlumem těžby uhlí (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj), přičemž rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele. Alokace výzvy může být v průběhu jejího vyhlášení navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitu prostředků Modernizačního fondu, který je financovaný z prodeje emisních povolenek.

Míra podpory se pohybuje v rozmezí 30–80 % ze způsobilých nákladů projektu. Konkrétní výše dotace pak závisí na typu žadatele, velikosti podniku a regionu, ve kterém bude projekt realizován. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou pouze subjekty provozující zařízení v evropském systému emisního obchodování (EU ETS) na území ČR. Příjem žádostí o podporu bude možný od 29. 11. 2022 od 12:00 hod. Ukončení příjmu žádostí se pak plánuje na 30. 6. 2023 do 12:00 hod.

Realizace projektů podpořených z výzvy ENERG ETS musí být dokončena nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, veškeré výdaje po tomto datu nebudou způsobilé. Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní, což znamená, že rozhodujícím faktorem nebude čas, ale kvalita a formální a technická připravenost žádosti.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right