Daně 

Druhá výzva programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy

Druhá výzva programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy podporuje projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti podniku. Podporovány jsou aktivity jako výstavba nových energeticky efektivních budov a výstavba nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám.

 • Kdo může o dotaci žádat:
  • Malé, střední a velké podniky
 • Na co se dotace vztahuje:
  • Dlouhodobý hmotný majetek (vícenáklady na provedení budov s vyšším energetickým standardem do výše 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy)
  • Energetické posouzení
  • Technický dozor investora
  • Projektová dokumentace
  • Blower-door test
 • Výše dotace na jeden projekt:
  • 200 tis. Kč – 200 tis. EUR
  • Výše dotace na energetické posouzení, projektovou dokumentaci, technický dozor investora a Blower-door test činí maximálně 350 tis. Kč
 • Míra podpory na jeden projekt:
  • Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  • Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky
  • Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Míra podpory na energetické posouzení, projektovou dokumentaci, technický dozor investora a Blower-door test:
  • Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  • Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky
  • Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Příjem žádostí:
  • 16. července 2018 – 15. ledna 2020

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Úspory energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right