Daně 

Druhá výzva programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy

Druhá výzva programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy podporuje projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti podniku. Podporovány jsou aktivity jako výstavba nových energeticky efektivních budov a výstavba nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám.

 • Kdo může o dotaci žádat:
  • Malé, střední a velké podniky
 • Na co se dotace vztahuje:
  • Dlouhodobý hmotný majetek (vícenáklady na provedení budov s vyšším energetickým standardem do výše 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy)
  • Energetické posouzení
  • Technický dozor investora
  • Projektová dokumentace
  • Blower-door test
 • Výše dotace na jeden projekt:
  • 200 tis. Kč – 200 tis. EUR
  • Výše dotace na energetické posouzení, projektovou dokumentaci, technický dozor investora a Blower-door test činí maximálně 350 tis. Kč
 • Míra podpory na jeden projekt:
  • Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  • Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky
  • Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Míra podpory na energetické posouzení, projektovou dokumentaci, technický dozor investora a Blower-door test:
  • Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky
  • Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky
  • Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • Příjem žádostí:
  • 16. července 2018 – 15. ledna 2020

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Úspory energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [únor 2020]

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nejen o tom se dočtete v novinkách z oblasti mezinárodního zdanění. 

21. 2. 2020
Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel. 

20. 2. 2020