Daně 

ESOP: Nejasnosti ohledně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Dne 29. 12. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Jeho součástí je i změna zákona o daních z příjmů (ZDP) týkající se nabytí podílů na obchodní korporaci v rámci zaměstnaneckých akciových plánů (ESOP). Nyní se však ukazuje, že novela obsahuje nejasnosti ohledně povinnosti odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění z nabytých podílů.

O obsahu novely jsme podrobněji psali již v našem předchozím článku na blogu. Jejím cílem je odložení zdanění nepeněžních příjmů z nabytí podílů na obchodní korporaci zaměstnanci za zvýhodněnou cenu do prvního z definovaných okamžiků (např. prodej podílů, odchod zaměstnance ze společnosti či uplynutí 10 let od nabytí podílů). Zaměstnanci by tak v ideálním případě měli zaplatit daň ze zaměstnaneckého příjmu z nabytí akcií za zvýhodněnou cenu až v okamžiku, kdy z prodeje podílů realizují peněžní prostředky.

Z následných analýz, potvrzených informacemi publikovanými Ministerstvem financí, však vyplývá, že pravděpodobně nezáměrně nebyla zákonodárci iniciována návazná novelizace předpisů upravujících vyměřovací základy pro odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Dle převládajícího konzervativního výkladu současného znění těchto ustanovení tedy dochází u nabytí podílů zaměstnanci za zvýhodněnou cenu k rozdílnému okamžiku zdanění pro daň z příjmů fyzických osob a okamžiku pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Pokud jsou zaměstnavatelé vzhledem k příjmům z ESOP v pozici plátce příjmů ze závislé činnosti a zahrnují příjmy z podílů nabytých zaměstnanci do mzdové evidence, měli by mít povinnost odvést pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění již při nabytí podílů zaměstnanci (tak jako doposud), daň by však odváděli až v okamžiku odloženého zdanění (např. až při prodeji akcií).

Tento rozdílný přístup by však byl dle našeho názoru zcela v rozporu s logikou novely, aby byl zaměstnanec zatížen odvody ideálně až v okamžiku, kdy získá z ESOP peněžní prostředky. V souladu s tím Ministerstvo financí informovalo na svých webových stránkách, že společně s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí iniciuje návaznou novelizaci předpisů upravujících pojistné, která by měla proběhnout při nejbližší příležitosti. Další vývoj v této záležitosti budeme nadále sledovat.

Novela ZDP v souvislosti s ESOP je účinná od 1. 1. 2024. Jelikož neobsahuje přechodné ustanovení, měla by se týkat podílů na obchodní korporaci nabytých zaměstnanci po 1. 1. 2024.

V souvislosti s novelou doporučujeme zaměstnavatelům revizi stávajícího nastavení procesů reportování příjmů z ESOP a jejich komunikace vůči účastníkům ESOP.  V případě vašeho zájmu o naši asistenci při posouzení dopadu novely na příjmy z ESOP zavedeného ve vaší společnosti nebo pokud máte jiné související otázky, neváhejte se na nás obrátit – rádi vám pomůžeme.

Zdravotní pojištění Akcie Odměňování zaměstnanců Sociální pojištění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right