Daně 

Evropská komise představila návrh směrnice na podporu kapitálového financování

Dne 11. května 2022 oznámila Evropská komise vydání návrhu nové směrnice, jež má snížit atraktivitu dluhového financování ve prospěch kapitálového financování. Návrh představuje daňové zvýhodnění pro financování z vlastního kapitálu (DEBRA) a dále obecný režim pro omezení daňové uznatelnosti úroků z dluhů.

Evropská komise tuto inciativu poprvé oznámila 18. května 2021 ve sdělení o zdanění podniků pro 21. století. Za touto iniciativou Evropské komise stojí předpoklad, že nesouměrnost daňového režimu dluhového a kapitálového financování podněcuje společnosti ke kumulaci dluhů, což může vést k častějšímu výskytu případů platební neschopnosti.

DEBRA představuje zvýhodněný režim pro financování z vlastního kapitálu, a to díky zavedení daňové uznatelnosti pomyslných úroků ze zvýšení čistého vlastního kapitálu. Odečitatelná částka se má počítat vynásobením základu úlevy (meziroční nárůst čistého vlastního kapitálu) a použitelné pomyslné úrokové sazby. Úleva by měla být udělena na 10 let (odpočet tedy bude platit v daném roce a následujících devíti letech). Maximální výše úlevy v jednom roce by neměla přesáhnout 30 % EBITDA. Přebytečnou výši úlevy by mělo být možné převést do dalších let na neurčito.

Spolu se směrnicí DEBRA bude zavedeno i přidružené pravidlo omezující odečitatelnost úroků. Toto pravidlo omezí možnost odpočtu úroku ve výši 85 % nadměrných výpůjčních výdajů poplatníka daně, tj. přebytku zaplacených úroků oproti přijatým úrokům. Toto nové pravidlo bude platit souběžně s pravidlem omezení odčitatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, které zavedla směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD I).

Návrh směrnice bude nyní projednávat Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor. V případě schválení bude směrnice platit od 1. ledna 2024 s navrhovaným termínem implementace 31. prosince 2023. Schvalovací proces budeme nadále sledovat a o případných novinkách vás budeme informovat.

Evropská komise Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right