Daně 

Experti TA ČR budou hodnotit daňové odpočty na výzkum a vývoj

Finanční správa ČR spouští pilotní projekt v oblasti posuzování výzkumné a vývojové činnosti s cílem usnadnit využívání daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Jedná se tak o další reakci státu na aktuální situaci ohledně odpočtů, kdy poplatníci a odborná veřejnost vnímají hlavní překážky při uplatňování především v nejistotě a ve formální a administrativní zátěži.

V našem lednovém článku Blýská se u kontrol odpočtu na výzkum a vývoj na lepší časy? jsme pro vás shrnuli dopady novely zákona o daních z příjmů v otázce zavedení možnosti prokázání splnění obsahových náležitostí projektové dokumentace s využitím dalších důkazních prostředků. Novela má za cíl zvýšit právní jistotu a vyjasnit pochybnosti v rámci daňových kontrol a tím motivovat oprávněné poplatníky k využívání odpočtu na výzkum a vývoj.

Aktuálně Finanční správa ČR a Úřad ministryně pro vědu, výzkum a inovace informovali o výsledku jednání pracovní skupiny, kterým je spuštění pilotního projektu v oblasti posuzování výzkumné a vývojové činnosti. Posuzování by měli provádět odborníci z příslušného oboru prostřednictvím technické karty – dotazníku, který pomůže s posouzením mezinárodně platných kritérií pro aktivity ve výzkumu a vývoji a k jejich odlišení od ostatních příbuzných činností. Technická karta má obsahovat oznámení o záměru odpočtu, technický popis činnosti, popis cílů uvedených v projektové dokumentaci, etapy realizace projektů a zhodnocení výsledků své činnosti.

Nezávislé posouzení odborníkem na základě technických informací, které sám poplatník vyplní, by mělo dát poplatníkovi jistotu, že projekt bude splňovat věcná kritéria pro odpočet. Finanční správa ČR pro účely pilotního testování vytipovala několik aktuálně probíhajících daňových řízení, u kterých by mohla se souhlasem daného poplatníka využít nezávislého expertního posouzení. Pokud se poplatník rozhodne využít této možnosti, správce daně požádá TA ČR o nalezení odborníka, který vypracuje protokol hodnocení obsahující posouzení věcné povahy činnosti na základě informací poskytnutých poplatníkem. Tento protokol bude možné využít jako důkazní prostředek v daňovém řízení.

Výše uvedené shrnutí vychází z aktuálně dostupných informací, kdy ani dotazník, ani protokol prozatím nebyl zveřejněn. Zároveň není zřejmé, zda a případně do jaké míry bude posouzení závazné jak pro poplatníky, tak pro Finanční správu ČR. Otázkou dále zůstává, kolik uvedené posouzení bude stát a kým bude hrazeno. Jelikož se jedná o naprosto unikátní institut, na který jsme doposud v daních nebyli zvyklí, nelze prozatím říct, co poplatníkům prakticky přinese. Jakmile budou zřejmé další detaily, budeme vás informovat.

Technologická agentura ČR Daňové odpočty Výzkum a vývoj Přímé daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right