Daně 

Fotovoltaické systémy: Ministerstvo prodloužilo termín pro podání žádostí

S přihlédnutím ke stávající energetické krizi Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo příjem žádostí o podporu v programu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace (Národní plán obnovy) do nového termínu 30. listopadu 2022. Zároveň navýšilo alokaci o 2 mld. Kč.

Program je zaměřen na instalaci fotovoltaických panelů na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp včetně. Podpora směřuje i na akumulaci elektrické energie. Vyrobenou energii lze spotřebovat nebo dodávat do sítě. Projekty mohou být realizovány na celém území České republiky včetně Prahy.

Žádat mohou malé, střední i velké podniky, OSVČ. Míra podpory se liší dle velikosti žadatele a typu projektu – od 35 % do 50 %.

Modernizační fond RES+, HEAT

Podporu na instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s výkonem do 1 MWp i nad 1 MWp lze aktuálně získat i v rámci programu Modernizačního fondu RES+.

Tento program se zaměřuje na instalaci pozemních i střešních FVE bez limitu jejich výkonu, včetně akumulace. Vyrobenou energii lze opět spotřebovat i dodávat do sítě. Míra podpory je max. 50 % (stanoveny jsou maximální jednotkové náklady).

Příjem žádostí je nastaven dle výkonu FVE:

  • FVE do 1 MWp: do 15. 3. 2023​
  • FVE nad 1 MWp: do 31. 10. 2022

V Modernizačním fondu je v současnosti možné čerpat podporu i na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) v programu HEAT. Způsobilými aktivitami jsou např.: přechod na obnovitelné zdroje energie (kromě FVE), energetické využití odpadů v kombinaci s KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využití energie z odpadního tepla, přechod na zemní plyn.

Žádat o podporu mohou v tomto programu žadatelé všech velikostí z celého území ČR včetně Prahy. Příjemci datace musejí být vlastníky SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. Míra podpory se pohybuje v rozmezí 30–80 % a její výše závisí na typu projektu, technologii, velikosti žadatele a regionu realizace projektu. Příjem žádostí probíhá do 30. 6. 2023.

Během září by pak měla být v Modernizačním fondu vyhlášena výzva ENERG ETS, podporující úsporná opatření v oblasti spotřeby energie a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v UE ETS.

O vyhlášení a podmínkách této i dalších výzev vás budeme průběžně informovat.

Úspory energie Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right