Daně 

GFŘ vydalo informaci ke zdanění kryptoměn

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo na webu Finanční správy ČR dne 31. března 2022 informaci k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami, která má za cíl seznámit daňové subjekty s daňovými povinnostmi, jež vyplývají z činností souvisejících s kryptoměnami.

Informace GFŘ navazuje na sdělení Ministerstva financí ČR k účtování a vykazování digitálních měn ze dne 15. 5. 2018 a na stanovisko ČNB k regulaci finančního trhu ze dne 19. 11. 2018 a dává daňovým poplatníkům (jak fyzickým, tak právnickým osobám) určité vodítko ke zdanění transakcí s kryptoměnami jak z pohledu daně z příjmů, tak z pohledu daně z přidané hodnoty.

Přečtěte si také článek, v němž jsme se věnovali tématu zdanění kryptoměn u fyzické osoby.

Jelikož současná legislativa České republiky neobsahuje speciální úpravu přímo pro oblast kryptoměn, může informace GFŘ posloužit jako základní materiál v rámci daňového posouzení transakcí s kryptoměnami, a to jak těžby kryptoměn, nákupu a prodeje zboží/služeb za kryptoměnu, tak samotné směny kryptoměny za fiat měnu (tj. měna s nuceným oběhem tvořená a regulovaná mocí úřední jako např. CZK nebo EUR).

Vzhledem k tomu, že má finanční správa přístup k řadě dat a informací, lze očekávat zvýšenou kontrolní aktivitu finančních úřadů v oblasti kryptoměn. Dle zkušeností z praxe odhadujeme, že se po vydání informace k dané oblasti začnou finanční úřady problematice kryptoměn věnovat, a to jak u fyzických, tak u právnických osob.

GFŘ Kryptoměna dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right